Ban Tuyên giáo

Thứ tư - 01/10/2014 21:48
Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

1. Chức năng:
- Là cơ quan tham mưu của Đảng uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ về công tác xây dựng đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hoá, tuyên truyền, đào tạo; lịch sử Đảng, phụ trách Website Đảng bộ Khối.
- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng ủy.

2. Nhiệm vụ:
2.1. Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo
- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng đảng viên, cán bộ công chức, viên chức; kịp thời báo cáo, kiến nghị với Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung công tác tuyên giáo trong từng thời kỳ.
- Tham mưu các Nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ về công tác tuyên giáo.
- Biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối và biên tập nội dung Website của Đảng Bộ Khối.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ các chương trình, kế hoạch nội dung triển khai thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
- Sơ kết, tổng kết và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác tuyên giáo.
2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
- Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể khối trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo.
- Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương và Tỉnh uỷ.
- Tổ chức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương và của Đảng bộ.
2.3. Phối hợp
Phối hợp với các Ban của Đảng uỷ, các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể khối và các cơ quan có liên quan nhằm thực hiện tốt công tác tuyên giáo.
2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao
 
3. Tổ chức bộ máy, nhân sự:
Biên chế: 03 cán bộ chuyên trách, gồm: 01 Trưởng Ban, 02 Phó Trưởng Ban và 01 chuyên viên:

* Đồng chí Nguyễn Trọng Vân
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban
Email: trongvantg@gmail.com

* Đồng chí Trần Đức Thuận
Chức vụ: UVBCH - Phó Trưởng Ban
Email: thuanvq79@gmail.com

* Đồng chí Lê Ngọc Thanh
chức vụ: UVBCH - Phó trưởng ban

* Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải
Chức vụ; Chuyên viên

* Đồng chí Phan Thị Hương Huyền
Chức vụ: Chuyên viên
Email: huonghuyenduk@gmail.com

4. Liên hệ:
Ban Tuyên giáo Đảng ủy: Tầng 3, Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Đường Nguyễn Huy Oánh, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).
Điện thoại: 0393.850.062 hoặc 0393.696.970
Email: tuyengiao3@gmail.com
 
             
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn