Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Thứ năm - 02/10/2014 09:37
Chức năng, nhệm vụ, tổ chức bộ máy của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

1. Chức năng:
- Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối là cơ quan tham mưu giúp  Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban kiểm tra cấp trên và UBKT Đảng ủy Khối giao.
- Là cơ quan chuyên môn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng ủy Khối.

2. Nhiệm vụ:
- Chủ trì phối hợp với các ban đảng của Đảng ủy Khối xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, UBKT Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ và hàng năm; chuẩn bị các vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và UBKT xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.
 - Tham mưu cho Ban thường vụ Đảng ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho Ủy ban Kiểm tra và tổ chức đảng cấp dưới.
- Bố trí, phân công và kiểm tra, giám sát cán bộ trong cơ quan UBKT thực hiện nhiệm vụ; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy giao.

3. Tổ chức bộ máy, nhân sự:
- Biên chế: Có 06 cán bộ chuyên trách, gồm; 01 Chủ nhiệm, 03 Phó Chủ nhiệm và 02 Ủy viên.
- Ủy viên kiêm nhiệm:  02 đồng chí.

* Chuyên trách 6 đồng chí gồm:

- Đồng chí Lê Ngọc Việt
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
Điện thoại: 0393.890170.                    DĐ:  0916987886
Email:

* Đồng chí Nguyễn Đăng Hồng
- Chức vụ UVBTV, Phó CN thường trực

- Đồng chí Phan Thị Anh
Chức vụ: UV BCH Đảng bộ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
Điện thoại: 0393.693327.                     DĐ: 0949586456
Email: tuanhhatinh@gmail.com

- Đồng chí Trần Thị Thanh Huyền
Chức vụ UVBCH, Phó CNUBKT

- Đồng chí Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
Điện thoại: 0393.693327                      DĐ: 0915407787
Email: nguyenhoa1080@gmail.com   

- Đồng chí Nguyễn Văn Nông
Chức vụ Uỷ viên UBKT
* Ủy viên kiêm nhiệm gồm 02 đồng chí:
- Đồng chí Nguyễn Thị Hương - UVBTV - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối.
- Đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa - Bí thư Đảng bộ, Phó Viện Trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn