Kính gửi bạn đọc, cộng tác viên

Trang thông tin Đảng bộ khối các cơ quan cấp tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ: http//dukcq.hatinh.gov.vn. Ban biên tập Trang Đảng bộ khối các cơ quan cấp tỉnh, kính mời các bạn đọc, cộng tác viên trên địa bàn trong và ngoài tỉnh hợp tác đưa tin. Trân trọng./.