Tạo dựng và giữ vững niềm tin cho Đảng

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, PV Báo Hà Tĩnh đã có dịp gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ về vai trò của công tác tuyên giáo trong các thời kỳ lịch sử của dân tộc, những kinh nghiệm trong hoạt động đối với công tác tuyên giáo hiện nay.

Thường trực Đảng ủy Khối biểu dương học viên xuất sắc

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN

Chất lượng đảng viên là yếu tố quan trọng quyết định sự vững mạnh của một Đảng. V.I.Lênin đã từng nói rằng, sẵn sàng đổi một tá đảng viên vô tích sự để lấy một nhà tư bản có tài. Do đó, tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên là việc làm cần thiết và thường xuyên của các tổ chức Đảng nhằm trau dồi bản lĩnh, nhận thức chính trị và phẩm chất đạo đức góp phần nâng cao chất lượng đảng viên. Muốn vậy thì ngay từ đầu, phải lựa chọn những quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng. Bác Hồ đã nói: “Phải coi trọng việc lựa chọn những người tốt để phát triển thêm đảng viên mới...Đảng viên cũ phải giúp đảng viên mới. Đảng viên cũ và đảng viên mới phải cố gắng học tập để tiến bộ không ngừng”.

TS Đặng Duy Báu - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Luôn giữ vững niềm tin

Tạo dựng và giữ vững niềm tin cho Đảng

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, PV Báo Hà Tĩnh đã có dịp gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ về vai trò của công tác tuyên giáo trong các thời kỳ lịch sử của dân tộc, những kinh nghiệm trong hoạt động đối với công tác tuyên giáo hiện nay.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi về công tác tuyên truyền đại hội Đảng. Ảnh: Mạnh Hà

Phát huy truyền thống, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới

Lịch sử 85 năm xây dựng và phát triển, mỗi thời kỳ có tên gọi khác nhau, nhưng ngành Tuyên giáo đã phát huy tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" trong công cuộc đổi mới hiện nay.

85 năm chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

85 năm chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

85 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.

Đồng chí Trần Phú. Ảnh tư liệu

Luận cương chính trị tháng 10/1930 - Những giá trị lịch sử (*)

Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10/1930 là sản phẩm của trí tuệ tập thể Ban Chấp hành Trung ương, nhưng trước hết thuộc về đồng chí Trần Phú, người được vinh dự dự thảo.

Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh giới thiệu chuyên đề tại Hội Nghị

Học tập chuyên đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

Sáng ngày 23/1/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, triển khai chuyên đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Để tiết kiệm, Bác Hồ đã phát động Phong trào "Hụ gõa kháng chiến" và được toàn dân hưởng ứng nhiệt thành

45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Xây dựng văn hóa tiết kiệm

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong 5 bảo vật quốc gia để lại cho hậu thế. Trong Di chúc, Người đã gửi gắm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí mang tính chuẩn mực. Bác dặn: “Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân” (1)...