Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thứ hai - 17/08/2015 08:53
Sáng ngày 14/8, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Cùng dự có các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long; Chủ tịch UBND Lê Đình Sơn; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh cùng 210 đại biểu, đại diện cho ý chí, trí tuệ của hơn 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.Báo cáo chính trị do Bí thư Đảng ủy Trần Thế Dũng trình bày tại đại hội đã nêu rõ: nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kế hoạch của Nhà nước, đặc biệt là sự điều hành đồng bộ, tập trung, quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.


Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Thế Dũng trình bày báo cáo chính trị

Tăng cường quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, phát triển kết cấu hạ tầng, tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh; thực hiện 5 đề án, nhiệm vụ KT-XH lớn của tỉnh; chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các chỉ thị, quyết định của tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong khối đã góp phần quan trọng để Hà Tĩnh giành được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành một trong những điểm sáng của cả nước. Đảng bộ nhiều năm được BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh công nhận đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.


Đại biểu Nguyễn Viêt Đồng – Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh: Cần đổi mới công tác giáo dục, chính trị tư tưởng,
đạo đức lối sống cho các cán bộ, đảng viên theo hướng các chuyên đề có trọng tâm; thường xuyên cung cấp
các thông tin, tình hình mới trên các lĩnh vực cho các cán bộ, đảng viên để có sự định hướng đúng đắn.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020, đại hội xác định đổi mới phương thức hoạt động của Đảng ủy khối; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết, đồng thuận; nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, vì mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được trong nhiệm kỳ qua khi đã góp phần quan trọng vào những thành tích, kết quả chung của tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự: Đảng bộ phải xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt,
hàng đầu, thường xuyên trong từng tổ chức Đảng và là một khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại hội nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm để từ đó có các giải pháp khác phục, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đảng bộ phải xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu, thường xuyên trong từng tổ chức Đảng và là một khâu đột phá trong nhiệm kỳ này; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc NQ TƯ 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan khoa học trên nền tảng Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, tạo chuyển biến về chất trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức; thường xuyên nghiên cứu, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ Đảng, sinh hoạt theo hướng chuyên đề sâu, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự cũng cho rằng, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh phải luôn đi đầu trong công tác CCHC, thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm 1/3 thành phần hồ sơ, ½ thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những cơ chế, chính sách, thủ tục không còn phù hợp; ứng dụng rộng rãi CNTT, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 14/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh sôi nổi thảo luận các nội dung trọng tâm và bầu Ban chấp hành, bầu Bí thư Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Đóng góp ý kiến vào việc thực hiện thành công các phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đại biểu đã đi sâu phân tích các nội dụng đột phá, trong đó nhấn mạnh Đảng bộ cần tập trung đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.


Đại biểu Trần Công Hoan - Bí thư đoàn Khối CCQT: Tuổi trẻ các cơ quan tỉnh sẽ triển khai xây dựng
các chương trình, phong trào thanh niên, nhất là trong xây dựng NTM phù hợp với đặc thù,
tình hình của các cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh CCHC, nâng cao đạo đức công vụ, đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban, ngành, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì dân, ngang tầm với yêu cầu phát triển của tỉnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, cơ chế, chính sách, đề án phát triển KT-XH của tỉnh...


Đại biểu Nguyễn Văn Sơn – Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH: Cần xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, tầm,
phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác để thực sự là người cán bộ gần dân, vì dân.

Các đại biểu cũng đã có nhiều góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc XII của Đảng và Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.


Đại biểu Trần Nhật Tân - Đảng bộ Sở Công thương: Để đề án phát triển thương mại nông thôn
phát huy được hiệu quả, Đảng bộ Khối cần chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở tăng cường tuyên truyền
để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ được vai trò, ý nghĩa cũng như kêu gọi các doanh nghiệp,
HTX tham gia có hiệu quả vào đề án.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 25 đồng chí vào BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.Đại biểu biểu quyết số lượng và bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2020

Trên cơ sở đảm bảo đúng quy định về định hướng cơ cấu, tiêu chuẩn quy định, đại hội tiến hành lấy phiếu thăm dò, giới thiệu và bầu ông Trần Thế Dũng giữ chức Bí thư BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.


 
Phúc Quang - Tuấn Hiển (Báo Hà Tĩnh)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn