Cấp ủy lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên

Thứ năm - 17/09/2015 05:17

Bài tham luận của Đồng chí Nguyễn Viết Đồng
Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh
tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV

 

                                              Đ/c Nguyễn Viết Đồng
                                                                                            Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh hiện nay là bệnh viện hạng I, được giao kế hoạch 500 giường bệnh, nhưng trên thực tế kê 1.063 giường bệnh .Số lượng bệnh nhân hàng ngày luôn ở mức từ 800 - 1.000 bệnh nhân. Bệnh viện có 688 cán bộ viên chức. Đảng bộ gồm 256 đảng viên, sinh hoạt tại 20 chi bộ.

Đầu nhiệm kỳ, bệnh viện ở trạng thái trì trệ: Trước cổng bệnh viện hàng quán tràn lan, nạn cờ bạc, nghiện hút tụ tập gây gỗ làm mất trật tự xảy ra thường xuyên. Trong bệnh viện mất vệ sinh nghiêm trọng, nạn trộm cắp hoành hành, bơm kim tiêm con nghiện vứt ra chỗ nào cũng có, cơ sở vật chất kết cấu hạ tầng xuống cấp. Một bộ phận viên chức y đức kém. Chuyên môn không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, đoàn kết nội bộ có vấn đề kéo dài. Đời sống vật chất, tinh thần, phục vụ cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cả cán bộ viên chức bệnh viện hết sức khó khăn. Lúc đó đã xảy ra tình trạng: Không có tiền để trả tiền mua thuốc, mua dịch chuyền, không có tiền để duy tu sữa chữa, mua sắm tối thiểu, cũng không có tiền dịch vụ tăng thêm… Nhiều cán bộ viên chức chân ngoài dài hơn chân trong, thiếu ý thức trách nhiệm, thiếu động lực phấn đấu vào Đảng, niềm tin vào bệnh viện giảm sút nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp quan trọng, trong đó, trước tiên xác định giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ Đảng viên, là nhiệm vụ hàng đầu đối với sự ổn định và phát triển của bệnh viện. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu Khoa, Phòng, Ban và Bệnh viện. Ra sức thực hiện Nghị quyết 03 ngày 03/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh. Nhất là mục 7: "Quyết liệt chấn chỉnh các hoạt động của bệnh viện đa khoa Tỉnh" đồng thời Ban giám đốc bệnh viện từng bước được kiện toàn. Cấp ủy đã chủ động xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết TW 4 hàng năm, cũng như thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề hàng năm, có kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm dứt điểm. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ Đảng viên, đến nay bệnh viện đã gây được dấu ấn lớn. Đặc biệt niềm tin của nhân dân: Bệnh nhân tăng gấp đôi, y đức có bước chuyển biến tốt, chuyên môn từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiều kỹ thuật, công nghệ y học hiện đại trước đây chỉ thực hiện ở bệnh viện Trung ương nay bệnh viện đã làm thường quy. Đời sống vật chất, tinh thần và công tác phục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ viên chức được tốt lên rõ rệt. Từ đó bệnh viện đã "Lột xác hoàn toàn" như đánh giá của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến khi đến kiểm tra bệnh viện trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên của nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng, trong đó có cả Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Tỉnh còn không ít hạn chế, bất cập cả về hình thức, nội dung và phương pháp tiến hành, từ đó dẫn đến những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục, đó là: 

- Đang còn một số ít cán bộ, đảng viên thờ ơ trước những sự kiện của đất nước, chưa theo kịp yêu cầu phát triển to lớn, toàn diện, mạnh mẽ của tỉnh nhà, của ngành, của bệnh viện và nhu cầu KCB của nhân dân;

- Một bộ bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị 35, Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh, Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy và các Chỉ thị, Nghị quyết khác, tinh thần thái độ, ý thức phục vụ nhân dân còn kém. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện một số Nghị quyết của các cấp ủy Đảng có lúc có nơi mới chỉ có dừng lại ở bước triển khai, việc tổ chức thực hiện đi vào chiều sâu theo từng chuyên đề, theo từng Nghị quyết còn hạn chế.

- Công tác thông tin tư tưởng, định hướng dư luận chưa thường xuyên, chậm, còn thiếu phương pháp, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Thậm chí cá biệt có cán bộ, đảng viên còn vi phạm trong việc sử dụng, phát tán các tài liệu không chính thống.

Về giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2015-2020 cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Trước hết tôi đồng tình với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra, nhằm đáp ứng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, to lớn trên các mặt an ninh quốc phòng, kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục y tế…, trước yêu cầu hội nhập và phát triển, trước việc đẩy nhanh CNH, HĐH tỉnh nhà, trước áp lực đòi hỏi ngày càng cao của xã hội và nhân dân,  tôi xin tham gia một số giải pháp chung cho toàn đảng bộ khối cơ quan Tỉnh nói chung và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng, như sau:

Một là, công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng cần phải chú trọng cả bề rộng và chiều sâu; gắn với chương trình hành động của từng tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức đoàn thể và của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Hai là, đổi mới việc giáo dục chính trị, tư tưởng; hàng tháng, hàng quý cần phải đầu tư đổi mới nội dung theo từng chuyên đề dưới dạng sinh hoạt chuyên đề, trao đổi tránh dập khuôn, nhàm chán, không nâng được tư duy lý luận cho cán bộ, đảng viên trước những sự cố, biến đổi nhanh chóng của thế giới, khu vực hiện nay.

Ba là, cấp ủy cần tăng cường vai trò lãnh đạo, gắn các giải pháp: Tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của từng cá nhân lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan; chăm lo công tác tổ chức cán bộ và sinh hoạt Đảng; xây dựng chính sách động viên khen thưởng điển hình tiên tiến; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải sát với nhiệm vụ của từng thời điểm cụ thể.

Bốn là, cấp ủy cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Chú trọng định hướng cho cán bộ, đảng viên cập nhật thông tin với một tư duy khoa học, sử dụng thông tin trên mạng phải biết chọn lọc, tránh tình trạng a dua, tán đồng thổi bùng cho những kẻ bất mãn, thù địch, chống phá chế độ, chống phá Đảng, chống phá Nhà nước. 

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc giáo dục, rèn luyện của đảng viên gắn với khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với  việc sử dụng sổ tay làm theo gương Bác đảm bảo đúng yêu cầu "tự soi, tự sửa".

Với đà phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Sở Y tế cùng các cấp các ngành, với sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ với niềm tin của nhân dân, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục thực hiện phương châm: “Lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động: y đức là thước đo phẩm chất, chuyên môn là thước đo nghề nghiệp. Tập trung  xây dựng đội ngũ  người thầy thuốc vừa "hồng" vừa" chuyên".  Thường xuyên  thực hiện tốt phong cách ứng xử " đến niềm nở, ở tận tình, ra về dặn dò chu đáo'' gắn với 3 xây, 3 biết, 3 chống, 4 xin. Để thành công người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, nói và làm quyết liệt tâm huyết, giám làm giám chịu trách nhiệm. Coi trọng đoàn kết đơn vị" .Cùng với việc triển khai Quyết định số 2151 ngày 04/06/2015  của  Bộ Y tế về việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, tin tưởng sâu sắc rằng bệnh viện Đa khoa Tỉnh sẽ phát triển ngày càng toàn diện. Đáp ứng tốt cho sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà. Đáp ứng tốt cho việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.


 
NVĐ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn