Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu, thường xuyên trong từng tổ chức Đảng và là một khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ ba - 15/09/2015 11:14

BÀI PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO
CỦA ĐỒNG CHÍ VÕ KIM CỰ, BÍ THƯ TỈNH ỦY,
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH, TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH
tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV,

nhiệm kỳ 2015 – 2020


 

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!
Kính thưa đại biểu Đại hội!


Hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khai mạc lần thứ 15. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tôi xin trân trọng gửi đến các vị khách quý, các đại biểu đại hội lời chào trân trọng, lời chúc mừng thắm thiết và nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo chính trị trình Đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển nhanh và toàn diện của tỉnh nhà, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã có nhiều cố gắng, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xác định được nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo góp phần quan trọng vào những thành tích, kết quả chung của tỉnh nhà trên các lĩnh vực.

- Đảng bộ đã tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo niềm tin trong các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân.

- Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 11 về xây dựng Đảng đã được Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo triển khai. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, các tổ chức đảng trong Đảng bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém trong các tổ chức đảng, đảng viên và trong các cơ quan, đơn vị sau kiểm điểm.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trong đó đã xây dựng được các quy chế phối hợp với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

- Đảng bộ đã có cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính và tích cực tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm; phối hợp tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị khá đồng bộ, góp phần quan trọng để tỉnh ta giành được nhiều kết quả cao và toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17; tỉnh ta trở thành một trong những điểm sáng của cả nước.


Các đại biểu về dự, chỉ đạo Đại hội

 
Như các đồng chí đã biết, những năm gần đây, tuy gặp rất nhiều khó khăn, có cả khách quan, chủ quan, nhưng tình hình kinh tế - xã hội Hà Tĩnh liên tục phát triển với tốc độ cao nhất cả nước; bình quân giai đoạn 2011 - 2015 kinh tế của tỉnh tăng trưởng 17,8%; năm 2013 tăng 19,2%; năm 2014 tăng 25,8%; 6 tháng đầu năm 2015 tăng 26,7%. Thu ngân sách của Hà Tĩnh liên tục tăng nhanh, nếu năm 2010 mới đạt 1.200 tỷ đồng, thì năm 2014 thu gần 12.000 tỷ đồng, năm 2015 dự kiến đạt trên 15.000 tỷ đồng, hiện nay chúng ta đã đạt trên 8500 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy 5 năm, thu ngân sách của Hà Tĩnh tăng gần 14 lần. Tuy giá trị tuyệt đối chưa cao, nhưng tốc độ tăng và tỷ lệ tăng thu ngân sách của Hà Tĩnh đã được xếp vào nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, năm 2014 tốc độ tăng trưởng nông - lâm - thuỷ sản của Hà Tĩnh đạt 6,59%; trong khi cả nước chỉ tăng gần 2,9%; 6 tháng đầu năm 2015, nông nghiệp cả nước tăng 2,38%, Hà Tĩnh tăng 7,47%, gấp 3,3 lần cả nước… Hà Tĩnh là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước được Trung ương đánh giá rất cao từ việc ban hành cơ chế, chính sách đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Đặc biệt, chúng ta đã tập trung tổ chức lại sản xuất nông nghiệp. Tỉnh Hà Tĩnh ta đã thực hiện thành công 4 hóa: quốc tế hóa, liên kết hóa sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị, xã hội hoá đầu tư, doanh nghiệp hoá sản phẩm; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển mạnh các mô hình sản xuất các sản phẩm hàng hoá nông nghiệp chủ lực theo hướng vừa tập trung, vừa phân tán; thực hiện đồng nhất một loại giống, đồng nhất một công nghệ để đồng nhất một sản phẩm nhằm tạo ra tổng sản phẩm hàng hoá quy mô lớn, gắn với chế biến và phục vụ thị trường trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu. Từ thực tiễn hoạt động và kết quả sản xuất trong hơn 8.200 mô hình hiện nay đã minh chứng rõ nét những nỗ lực và kết quả của tỉnh ta trong phong trào xây dựng nông thôn mới. 
      
Tôi muốn thông tin thêm một số chi tiết ấy để Đại hội thấy rằng, kết quả đó trước hết là nhờ sự nỗ lực vượt bậc của nhân dân, Đảng bộ và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà. Nhưng một phần rất quan trọng của những kết quả đó là xuất phát từ những chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách sát đúng, phù hợp thực tiễn nên đã nhanh chóng đi vào cuộc sống nhân dân mà đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ta đã tham gia trực tiếp và gián tiếp.

Tại diễn đàn quan trọng này, tôi đề nghị Đại hội nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa Đại hội!

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng trân trọng. Nhưng so với yêu cầu phát triển của cả tỉnh, so với mong muốn của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư thì vẫn còn nhiều việc chúng ta chưa làm được hoặc làm không đạt yêu cầu. Kết quả đó chưa tương xứng với sự phát triển của tỉnh, thậm chí có việc còn đi chậm sau sự phát triển của tỉnh, còn nhiều tồn tại, khuyết điểm. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ, Đại hội cần nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá khách quan những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp khắc phục bằng được các tồn tại chủ yếu là:

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối có lúc, có việc thiếu quyết liệt, chưa sâu sát, thiếu cụ thể; còn có buông lỏng; một số cán bộ, công chức quan liêu. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị còn yếu.  Công tác xây dựng Đảng ở một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc chưa đảm bảo yêu cầu, có đơn vị còn yếu kém, nội bộ chưa đồng thuận, thiếu thống nhất. Thậm chí có đảng bộ, chi bộ cơ quan mất đoàn kết, có hiện tượng tiêu cực kéo dài, bằng mặt, không bằng lòng. Nội dung, chất lượng sinh hoạt đảng ở một số chi bộ, đảng bộ còn nhiều hạn chế, thiếu nghiêm túc, còn hình thức nên chất lượng đảng viên yếu kém, dẫn đến ý thức chính trị, ý thức Đảng, tính tiên phong người đảng viên hạn chế; vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng chưa rõ nét trong cơ quan, đơn vị.

- Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn quan liêu, làm việc thiếu tâm huyết, thiếu trách nhiệm; một số cán bộ trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; vẫn còn cán bộ có tư tưởng tự bằng lòng, ngại học tập vươn lên, ngại nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; cá biệt có trường hợp sa sút ý chí chiến đấu, suy thoái phẩm chất đạo đức, tham gia đánh bạc, vi phạm quy chế, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức Đảng, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân.

- Chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng có mặt còn hạn chế. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả còn thấp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa chủ động, thiếu thường xuyên. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể còn nặng về hành chính, sự vụ. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức.

- Công tác cải cách hành chính tại một số cơ quan chưa thực sự quyết liệt, chưa sâu sát, chưa thường xuyên, còn ách tắc, khó khăn. Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, đoàn thể chưa được chú trọng và chuyển biến chậm. Tinh thần trách nhiệm và năng lực của một số cấp uỷ, người đứng đầu chưa nghiêm túc, gương mẫu và chưa thực sự phát huy đúng mức, chưa bắt nhịp kịp yêu cầu phát triển của tỉnh.

- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối có lúc, có việc chưa thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, còn có biểu hiện mặc cảm, thiếu tự tin; chưa phát huy tốt thế mạnh của Đảng bộ có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ cán bộ, đảng viên trình độ cao, số lượng nhiều, phạm vi hoạt động rộng khắp các lĩnh vực. Một số ban xây dựng Đảng thuộc Đảng uỷ Khối còn yếu kém, chưa làm tốt công tác tham mưu chuyên môn, chuyên sâu, kỹ năng còn hạn chế; vai trò còn mờ nhạt và còn chạy theo sự vụ hành chính đơn thuần; chưa khai thác tốt thông tin để phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị.    

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên không chỉ làm ảnh hưởng đến kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong những năm qua, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh nhà. Đề nghị Đại hội Đảng bộ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, nguyên nhân, bài học, đề ra các giải pháp khắc phục, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để đạt kết quả cao hơn, mạnh mẽ và rõ nét hơn, toàn diện hơn trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Thưa Đại hội!

Trong những năm tới, tỉnh ta tiếp tục huy động tổng các nguồn lực và đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vai trò của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là cơ quan tham mưu đầu não của tỉnh, có vị trí rất quan trọng. Thực hiện mục tiêu đó, chúng ta tập trung ba nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm:

Một là: Đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa các công trình, dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và nhiều dự án khác đi vào hoạt động. Đồng thời phải tiếp tục tạo môi trường thuận lợi hơn để thu hút đầu tư, triển khai nhiều công trình, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội quan trọng khác.

Hai là: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tinh thần quyết liệt hơn, toàn diện hơn, chiều sâu và bền vững hơn.

Ba là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 5 đề án, chương trình, kế hoạch về: tái cơ cấu kinh tế; giải quyết việc làm; phát triển thương mại, dịch vụ; quản lý thị trường; đảm bảo an ninh trật tự, an ninh chính trị và trật tự an toàn giao thông. 

Tôi muốn nêu lại các nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm này để các đại biểu Đại hội thấy được Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều vận hội lớn, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, có cả trở ngại. Những nhiệm vụ đó gắn rất chặt với vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Đảng bộ chúng ta. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối là lực lượng tham mưu nòng cốt của tỉnh, vì vậy, cần nhận thức sâu sắc hơn trọng trách của mình để nỗ lực phấn đấu, không chỉ vì sự phát triển của Đảng bộ Khối, mà còn phải dồn sức đóng góp vì yêu cầu nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Đảng bộ phải xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu, thường xuyên, xuyên suốt trong từng tổ chức đảng và là một khâu đột phá trong nhiệm kỳ này. Do đó, sau Đại hội, cấp uỷ nhiệm kỳ mới phải tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nhằm mục tiêu tiếp tục tăng cường khối đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ; xây dựng tập thể cấp uỷ từ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới.

2. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ tuy đã được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, lý luận cao, nhưng phải thường xuyên và đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan khoa học trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Một mặt là để nâng tầm tư duy, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giúp cán bộ có cách nhìn toàn diện, lịch sử, khách quan; nhanh nhạy hơn trong việc tiếp cận cái mới phù hợp thời kỳ hội nhập sâu kinh tế thế giới. Chú trọng đúng mức học tập, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ. Có các đề án, giải pháp cụ thể để ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học vào sản xuất, quản lý nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả công tác; khắc phục tình trạng tụt hậu về mặt nhận thức để theo kịp với xu thế phát triển nhanh và hội nhập sâu của tỉnh. Mặt khác, thông qua đó nhằm rèn luyện phong cách làm việc khoa học công nghiệp cho cán bộ; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan tỉnh phải thực sự là tấm gương sáng trong công tác và nơi địa bàn sinh sống.

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến về chất trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chú trọng chiều sâu việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác. Tuỳ vào tình hình, đặc điểm cụ thể từng cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên trong Khối phải thường xuyên rà soát các công việc mà mình thực hiện hằng ngày, tự liên hệ việc “làm theo” tấm gương của Bác để góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham mưu, cải cách hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tận tâm vì công việc, tận tuỵ phục vụ nhân dân.

4. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Khối và từng đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Thường xuyên nghiên cứu đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ đảng. Tăng cường sinh hoạt đảng theo hướng chuyên đề chuyên sâu, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Duy trì nền nếp và đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt đảng định kỳ theo quy định. Trong sinh hoạt Đảng phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công khai, minh bạch, công tâm, dân chủ song song với kỷ cương hành chính. Đề cao trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ. Lấy kết quả tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của tỉnh, của ngành của cơ quan để làm cơ sở đánh giá, là thước đo năng lực, phẩm chất, phân loại thực chất hiệu quả hoạt động của từng đảng bộ, chi bộ cơ sở, từng tập thể cấp uỷ và từng đồng chí cấp uỷ viên và toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

5. Trước yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới, Đảng bộ phải thường xuyên chú ý quan tâm xây dựng từng đảng viên tốt, từng cán bộ tốt, từng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, vươn lên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải xác định rõ nhiệm vụ thường xuyên là làm tốt công tác tham mưu và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách v.v…, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng hợp tác đối ngoại, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh.

6. Trong những năm qua, tỉnh ta đã có nhiều nỗ lực để đẩy mạnh cải cách hành chính và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, những rào cản trong thủ tục hành chính ở một số sở, ban, ngành có liên quan trực tiếp người dân và doanh nghiệp thực sự vẫn còn, đang ảnh hưởng đến môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh của tỉnh. Là những người trực tiếp tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phải luôn đi đầu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm 1/3 thành phần hồ sơ, 1/2 thời gian giải quyết thủ tục và đơn giản hoá 65 Bộ thủ tục hành chính đã công bố công khai, phải kiên trì thực hiện có hiệu quả các bộ hồ sơ cải cách hành chính. Đồng thời phải thường xuyên rà soát cơ chế, thủ tục, kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những cơ chế, chính sách, thủ tục không còn phù hợp. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, để có một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh, thực sự vì nhân dân, phải coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức; năng lực, trình độ chuyên môn giỏi; trách nhiệm, tâm huyết, sáng tạo, tận tụy, sâu sát với nhân dân. Xây dựng nét đẹp văn hóa của người cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thời kỳ mới. Tôi thiết tha đề nghị Đảng ủy Khối chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình phát động cuộc vận động xây dựng cuộc sống văn hóa, đời sống văn hóa trong từng cơ quan, từng đảng bộ, chi bộ, từng ngành, cán bộ, đảng viên. Xây dựng các tiêu chuẩn văn hóa ứng xử, văn hóa lãnh đạo, văn hóa công sở, văn hóa hội nhập, văn hóa gia đình, văn hóa dòng họ, đặc biệt văn hóa đạo đức nhân văn của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức Hà Tĩnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kiên trì xây dựng hình ảnh đẹp của người công chức, viên chức trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; không để cán bộ, đảng viên gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp; vi phạm pháp luật, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm; không để cán bộ, đảng viên tham gia đánh bạc, vi phạm trật tự an toàn giao thông; không để bản thân và người thân trong gia đình cán bộ tham gia buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các chất ma tuý.v.v… 

7. Tăng cường phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân  tỉnh, với tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành, thị ủy, đảng uỷ trực thuộc để triển khai các nhiệm vụ của Đảng bộ; đồng thời để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên của Đảng bộ trong các cơ quan, đơn vị và trên địa bàn cư trú. Đồng thời phối hợp với các ngành, các ban cán sự đảng để thanh tra công vụ và xử lý nghiêm túc các vi phạm.

 Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Thưa Đại hội!

Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là rất to lớn và nặng nề. Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống hiệu quả cao, đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ thực sự tâm huyết và đầy trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức, lối sống; năng động, sáng tạo; có năng lực tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là nơi tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, với số lượng đông, vì vậy, tại Đại hội này các đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá 15 đủ số lượng, đúng định hướng về cơ cấu, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng các cấp. Đặc biệt tại Đại hội lần này chúng ta bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ Khối, tôi hy vọng, tin tưởng các đồng chí sẽ thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Đồng thời bầu Đoàn đại biểu gồm những đảng viên tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 của chúng ta.

Công việc cần làm ngay của cấp uỷ khoá mới khi Đại hội kết thúc là khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá; kế hoạch, chương trình hành động của Ban Chấp hành thực hiện Nghị quyết Đại hội; xây dựng quy chế phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp uỷ viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ rất mong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thật sự đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực phấn đấu thật quyết liệt, với quyết tâm cao nhất, với các kết quả tốt nhất. Đảng bộ Tỉnh hy vọng, tin tưởng Đảng bộ Khối sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, góp phần tích cực và quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển giàu mạnh văn minh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Kính chúc sức khỏe đại biểu Đại hội. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí! 
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn