Công tác tuyên giáo và công tác giáo dục lý luận chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng trong 6 tháng đầu năm

Thứ năm - 28/07/2016 10:16
Sáng 26/7/2016 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy, sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Quốc Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáu tháng đầu năm 2016, ngành tuyên giáo triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành tuyên giáo đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát tình hình, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả khá toàn diện.

Trước hết ngành tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Điểm mới trong triển khai học tập, quán triệt nghị quyết là ở cấp tỉnh và 20 đảng bộ trực thuộc, đồng chí bí thư, chủ tịch trực tiếp làm báo cáo viên, truyền đạt các nội dung chuyên đề; gắn việc thảo luận với triển khai chương trình hành động nghị quyết của đơn vị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công đồng chí Thường vụ phụ trách địa bàn trực tiếp dự và chỉ đạo hội nghị tại cơ sở. Vì vậy, việc triển khai học tập, thảo luận ở các địa phương, đơn vị diễn ra nghiêm túc đạt chất lượng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng, biên tập tài liệu, kịp thời cung cấp thông tin cho các địa phương, đơn vị, đội ngũ báo cáo viên và các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn đóng trên địa bàn sau sự cố môi trường biển. Chủ trì làm việc với các ngành liên quan và các tổ công tác tại các địa bàn chịu ảnh hưởng để nắm tình hình dư luận và những vấn đề người dân quan tâm xung quanh sự cố môi trường. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyên về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Ngoài việc tập trung công tác tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm trên, Ban Tuyên giáo các cấp đã quan tâm công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó chú trọng tuyên truyền về tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, công tác tuyên truyền biển đảo... Tuyên truyền đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu "diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá.

Công tác lý luận chính trị được quan tâm chỉ đạo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã về công tác lý luận chính trị. Sáu tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh mở được 503 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 72.943 lượt học viên tham gia. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp với văn phòng cấp ủy, ban ngành liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề về nghiệp vụ xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh, tin học... cho các đối tượng. Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn và thẩm định lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của các đơn vị, các ngành và đoàn thể, công tác giáo dục truyền thống của địa phương.

 
Đối với lĩnh vực văn hóa, Ban Tuyên giáo Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh ” giai đoạn 2016 - 2020. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, quán triệt Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), ngày 09/01/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất. Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ cổ động, tuyên truyền bảo đảm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nuớc. Đối với công tác khoa giáo, Ban Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên lĩnh vực khoa giáo, tập trung vào việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, định hướng công tác khoa giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo đã tổ chức 6 Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ với trên 900 lượt người tham giạ; biên tập 6 số tài liệu với tổng số 900 cuốn. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2016 cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở...


Đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu về dự hội nghị đồng tình với những hạn chế mà báo cáo sơ kết đã chỉ ra. Đó là: Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, vì vậy chất lượng tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế. Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí có mặt chưa kịp thời, có lúc còn chạy theo vụ việc. Việc thực hiện Chỉ thị số 11, Kết luận số 29 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng còn hạn chế. Việc nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có thời điểm chưa kịp thời, thiếu chủ động, công tác định hướng dư luận còn chậm. Một số cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chưa làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, dẫn đến nảy sinh một số vụ việc. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Tính chủ động, sắc bén, sự nhạy cảm chính trị của một số cán bộ làm công tác tuyên giáo còn hạn chế; phản ứng trước các sự kiện, vấn đề còn chậm, có việc còn lúng túng. Một số báo cáo viên ở cơ sở chưa phát huy hết năng lực, trách nhiệm trong công tác. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số địa phương, đơn vị chưa rõ nét, kết quả chưa cao. Việc thực hành các chuẩn mực đạo đức làm theo Bác ở một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên.

Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu chỉ đạo
hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, 6 tháng qua tỉnh có những khó khăn rất nặng nề, thách thức, nhưng Hà Tĩnh đã vượt những thách thức, đạt được những kết quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, được Trung ương đánh giá cao. Đạt được kết quả đó, là sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của nỗ lực của toàn xã hội, trong đó có vai trò của Ban Tuyên giáo. Đồng chí nhấn mạnh: Sắp tới tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Ban Tuyên giáo và cả hệ thống chính trị có thái độ chuẩn mực, bản lĩnh, không để kẻ xấu, kẻ địch lợi dụng. Tuyên giáo cần chọn nhiệm vụ trọng tâm để tuyên truyền: kiên định, kiên trì để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; dồn sức cao nhất, kịp thời, khẩn trương nhất, chỉ đạo theo định hướng của tỉnh để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, ổn định đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng đảm bảo công bằng, khách quan, dân chủ, minh bạch; củng cố niềm tin, phục hồi thị trường tiêu dùng về thủy hải sản, muối và  Đề án chuyển đổi nghề dân gắn với biển. Tích cực tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kinh tế 6 tháng cuối năm, xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới, tinh giảm bộ máy. Nâng cao chất lượng trung tâm chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thật thiết thực, hiệu quả. Ban Tuyên giáo phối hợp chặt với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin – Truyền thông để định hướng dư luận; nêu gương các cơ quan báo chí làm tốt, đồng thời phản bác thông tin sai lệch của báo chí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước tình hình thế giới và trong nước, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, khó lường, ngành Tuyên giáo cần có thái độ chuẩn mực, kiên định, tránh để kẻ địch lợi dụng và có sự đồng thuận về mặt tư tưởng xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; Kiên định, kiên trì tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; dồn sức cao nhất, kịp thời nhất, khẩn trương nhất để chỉ đạo theo định hướng của tỉnh để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, ổn định đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng đảm bảo công bằng, khách quan, dân chủ, minh bạch; củng cố niềm tin, phục hồi thị trường tiêu dùng về thủy hải sản, muối…Tích cực tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ KT-XH cuối năm, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM; nâng cao chất lượng trung tâm bồi dưỡng chính trị góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiệu quả; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phải phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Sở TT&TT để kịp thời định hướng dư luận; nêu gương các cơ quan báo chí làm tốt, đồng thời phản bác thông tin sai lệch của báo chí.

Tại hội nghị sơ kết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015. 


Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh
trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể
đạt
thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 

Tác giả bài viết: Trí Thức - Báo cáo viên Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn