Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh với chủ trương sử dụng Sổ tay làm theo gương Bác

Thứ ba - 29/11/2016 16:08

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh đã ban hành chủ trương ghi “Sổ tay làm theo gương Bác” (Sổ tay). Đến nay, đã có nhiều tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối tích cực hưởng ứng chủ trương này và triển khai thực hiện khá tốt.


Đảng bộ Khối tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của bộ Chính trị và tuyên dương điển hình

Sau 5 năm thực hiện, có thể thấy tác dụng của việc ghi Sổ tay ở mấy điểm sau: Một là, sử dụng Sổ tay đã tạo ra ý thức thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiều đảng viên có ý thức, trách nhiệm, tự giác trong việc sử dụng Sổ tay; chỉ ra được ưu điểm, hạn chế khuyết điểm, hướng khắc phục của bản thân, đảm bảo mục đích tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện và “tự soi”, “tự sửa”. Hai là, giúp cấp ủy các cấp thường xuyên nắm bắt việc học tập, rèn luyện của đảng viên. Có cơ sở đánh giá việc thực hiện và bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Ba là, tạo chuyển biến của đảng viên về tu dưỡng đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, thực hiện chủ trương này vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Nhiều đảng viên sử dụng chưa đúng hướng dẫn, còn có biểu hiện đối phó, hình thức. Nhận thức, cách làm của các đơn vị còn khác nhau, vì vậy kết quả không đồng đều, chưa phát huy được ý nghĩa, mục đích, tác dụng của việc ghi Sổ tay...

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục chủ trương sử dụng Sổ tay “Làm theo gương Bác”, trong đó bám sát nội dung Kế hoạch 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với quy định:Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác”.

Sau khi sơ kết, đánh giá quá trình thực hiện, đồng thời khắc phục những khuyết điểm trước đây, nhất là việc dành chủ động cho cấp ủy cơ sở trong việc quy định cụ thể, hiện nay việc sử dụng Sổ tay của Đảng ủy Khối có các điểm mới cần chú ý là:

Thứ nhất, đối với đảng viên, trong tháng 01 hằng năm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đã có mẫu kế hoạch của cá nhân để đảng viên tham khảo và ghi vào Sổ tay). Định kỳ, ít nhất 06 tháng đảng viên tự mình soát xét, đánh giá việc thực hiện và ghi vào Sổ tay, đồng thời báo cáo kết quả với chi bộ. Việc ghi vào Sổ tay phải chú ý cả ưu điểm, khuyết điểm và giải pháp thời gian tới. Như vậy, ít nhất mỗi năm đảng viên phải sử dụng sổ 03 lần: Lần 1, xây dựng kế hoạch cá nhân; Lần 2: soát xét, đánh giá sau 6 tháng; Lần 3, soát xét, đánh giá cả năm. Khuyến khích đảng viên thường xuyên, tự giác đánh giá ưu, khuyết điểm của bản thân trong thực hiện kế hoạch và việc tu dưỡng, rèn luyện của bản thân. Nội dung này, thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”. Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ, chi bộ, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu xây dựng kế hoạch cá nhân trước, báo cáo trước để làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

Thứ hai, đối với chi ủy, là cấp trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện; giám sát việc đăng ký kế hoạch và sử dụng Sổ tay của đảng viên; tổ chức để đảng viên báo cáo việc thực hiện trước chi bộ hoặc tổ đảng.

Thứ ba, đảng ủy, chi ủy cơ sở căn cứ tình hình, đặc điểm của đơn vị có thể hướng dẫn, quy định cụ thể hơn. Tổ chức đánh giá ưu, khuyết điểm hằng năm để bổ sung, sửa đổi quy định cho phù hợp.

Thứ tư, việc kiểm tra, giám sát, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, các đảng ủy, chi ủy cơ sở quy định hình thức cho phù hợp. Không nhất thiết phải ghi vào Sổ tay của đảng viên. Có thể đánh giá, biểu dương hoặc phê bình, nhắc nhở một số đảng viên trong qua trình sử dụng Sổ tay trước chi bộ và ghi vào biên bản sinh hoạt chi bộ.

Để việc thực hiện chủ trương này đảm bảo đồng thuận, hiệu quả; rút kinh nghiệm triển khai thời gian vừa qua, nhất là khắc phục nguyên nhân của các hạn chế, khuyết điểm, các cấp ủy cần tập trung các biện pháp sau đây:

Trước hết, cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối về chủ trương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhất là các văn bản: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 25/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Hai là, đảng ủy, chi ủy cần nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn của Đảng ủy Khối cụ thể, rõ ràng, thường xuyên. Ghi nhận các ý kiến trao đổi, phản ánh của đảng viên để xử lý. Tránh tình trạng không nghiên cứu văn bản, không hướng dẫn cụ thể cho đảng viên, dẫn đến lúng túng trong quá trình thực hiện.

Ba là, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở; chú trọng việc đánh giá rút kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp, giải pháp từ đảng viên. Tăng cường tuyên dương, khen thưởng, nhân ra diện rộng những cá nhân, tập thể làm tốt, hiệu quả.

Bốn là, đề cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đoàn thể trong thực hiện sử dụng Sổ tay.

Với quyết tâm cao, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tin tưởng rằng việc thực hiện “Sổ tay làm theo gương Bác” sẽ đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hiệu quả của mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay.


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Trọng Vân - UVBTV, Trưởng BTG Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn