Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt Nghị quyết ĐH XII của Đảng và các chỉ thị, kết luận mới của Trung ương

Thứ năm - 30/06/2016 23:03
Sáng ngày 29/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các chỉ thị, kết luận mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thông tin một số nội dung về tình hình kinh tế, xã hội trong tỉnh cho đội ngũ cán bộ cốt cán của Đảng bộ Khối và cơ sở.


Đ/c Trần Thế Dũng, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối khai mạc Hội nghị và quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
 
Trong thời gian 2 ngày (29, 30/6), Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tập trung phổ biến, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất” và Kết luận số 03-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.


Toàn cảnh Hội nghị
 
Cùng với triển khai các chuyên đề của Nghị quyết theo quy định của Trung ương, đại biểu còn được nghe quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị cũng đã triển khai chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; 


Đ/c Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Báo cáo tổng kết thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
 
Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đang viên; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ Khối phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Để Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ Khối đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, tại Hội nghị các đại biểu đã được hướng dẫn cách thức tổ chức học tập, quán triệt, tổ chức sinh hoạt thảo luận ở từng đơn vị. Chỉ đạo, các đại biểu viết bài thu hoạch, trong đó có nội dung đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên tại cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Trên cơ sở đó, vận dụng vào việc triển khai thực hiện chương trình hành động của các cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp; giúp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận - Phó Chánh VP ĐUK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn