Hà Tĩnh tập trung xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

Thứ hai - 12/10/2015 17:02
Trong thời kỳ hội nhập phát triển, cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH ở Hà Tĩnh.


Trung tâm giao dịch một cửa liên thông UBND thành phố Hà Tĩnh xây dựng theo hướng hiện đại,
tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức biết, theo dõi và giám sát thực hiện.

Bà Phan Thị Tố Hoa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011–2020, những năm qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá. Theo đó, UBND tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch tổng thể và từng lĩnh vực công tác CCHC như: kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/ 2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/ NĐ-CP về năm dịch vụ công trực tuyến…

Đến nay, các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn I (2011–2015) của chương trình CCHC tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số CCHC (PAR INDEX) của Hà Tĩnh trong thời gian qua cũng đạt được kết quả tương đối cao.


Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ cấp xã, phường, thị trấn là một
trong những yếu tố quan trọng nhằm phát huy hiệu quả công tác cải cách hành

Đặc biệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc đơn giản hóa TTHC với mục tiêu giảm 1/3 thành phần hồ sơ và giảm 1/2 thời gian giải quyết các TTHC. Đến nay, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp đã tham mưu công bố và thực hiện giải quyết ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh 1.316 TTHC. Cùng với đẩy mạnh cải cách thể chế, từng bước đơn giản hóa và công khai, minh bạch các TTHC thì việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được coi là khâu đột phá trong tổng thể chương trình CCHC của tỉnh.

Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức hội cũng đã góp phần giảm được 6 phòng chuyên môn quản lý nhà nước, 144 đơn vị sự nghiệp nhà nước và 40 ban quản lý dự án, giảm được 691 thôn, tổ dân phố; đồng thời, đưa ra khỏi biên chế những người không đáp ứng yêu cầu công việc... Nhờ đó, bộ máy hành chính nhà nước Hà Tĩnh đã có nhiều đổi thay tích cực, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.


Bộ máy hành chính nhà nước cơ sở sẽ ngày càng vững mạnh,
năng động khi được bổ sung nguồn trí thức trẻ

Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TU của BTV Tỉnh ủy và Quyết định 33/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ lực lượng vũ trang cũng đã tạo được những chuyển biến tích cực, làm thay đổi căn bản, rõ nét tác phong, lề lối và trách nhiệm, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nhằm triển khai, thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành trong việc thực hiện công khai, minh bạch và đơn giản hóa TTHC. Đặc biệt, tại hội nghị triển khai đẩy mạnh công tác CCHC, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự nhấn mạnh: “Đẩy mạnh CCHC vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp cấp bách mang tính chiến lược không chỉ trong năm 2015 mà cả những năm tiếp theo để tạo lập môi trường đầu tư trong sạch, thông thoáng, góp phần chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết việc làm cho lao động; gắn việc thực hiện CCHC với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn; xác định CCHC là tiêu chí quan trọng hàng đầu để xếp loại đảng bộ và xếp loại thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị”.

Với quyết tâm và sự chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt từ T.Ư đến địa phương, chúng ta có quyền kỳ vọng về một nền hành chính: hiện đại, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng được sự phát triển của tỉnh nhà trong thời kỳ hội nhập. 
Hồ Quang
(Nguồn: Baohatinh.vn)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn