Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI

Thứ tư - 15/07/2015 15:35
Sáng nay (15/7), tại thành phố Hà Tĩnh, HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2011 - 2016 chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 14. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú chủ tọa kỳ họp.Chủ tọa kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng các huyện, thành phố, thị xã.

Diễn văn khai mạc do Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự trình bày, nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015 với nhiều khó khăn, thách thức song tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm của tỉnh nhà tiếp tục đạt kết quả cao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so cùng kỳ năm 2014, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.


Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự trình bày diễn văn khai mạc

Kỳ họp thứ 14 có ý nghĩa quan trọng, đánh giá, phân tích những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế và xác định những giải pháp cần tập trung chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Để kỳ họp thành công tốt đẹp, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu tài liệu, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trung thực, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp đạt kết quả cao nhất.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015

Ngay sau diễn văn khai mạc, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.

Báo cáo nêu rõ: tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm tiếp tục đạt kết quả cao, phát triển nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu đạt cao so với cùng kỳ năm 2014, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, tạo tiền đề thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020.


Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp

Tăng trưởng GDP đạt 26,76%, thu ngân sách tăng 68,2%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 54% so với cùng kỳ 2014. CN-TTCN tiếp tục tăng trưởng cao, trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 43,75% so với cùng kỳ năm trước (bình quân cả nước tăng 9,2%, Nghệ An tăng 8,99%, Thanh Hóa tăng 4,33%). Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện 5 đề án, nhiệm vụ trọng tâm được triển khai quyết liệt. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới có nhiều cách làm sáng tạo, chủ động (đến nay, toàn tỉnh có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới). Lĩnh vực VH-XH có nhiều chuyển biến tích cực, các chương trình mục tiêu quốc gia được tăng cường.

Hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được nâng cao, từng bước đi vào chiều sâu. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh chỉ đạo, thực hiện, đặc biệt có 55% thủ tục hành chính cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian xử lý thủ tục hành chính giảm 50,1%. An sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Bên cạnh những thành tích, kết quả, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm như: việc xây dựng các quy hoạch, nhất là quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng còn chậm, chất lượng một số quy hoạch còn hạn chế; việc thực hiện 5 đề án, nhiệm vụ trọng tâm hiệu quả chưa cao; tái cơ cấu kinh tế gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả chưa sâu rộng, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất chưa nhiều, thiếu bền vững, một số cấp huyện chưa tập trung ưu tiên đầu tư sản xuất giống; việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt; công tác xã hội hóa đầu tư còn gặp nhiều khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ; mặc dù thu nội địa tăng so với cùng kỳ năm 2014 nhưng chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế; một số chỉ tiêu về văn hóa – xã hội đạt thấp; cải cách hành chính có chuyển biến nhưng tham mưu triển khai còn chậm...


Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu trao đổi, trò chuyện bên lề kỳ họp.

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011 – 2015, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Vì vậy, 6 tháng cuối năm 2015 có ý nghĩa rất quan trọng, thời gian còn lại ngắn, nhiệm vụ nặng nề.

Thể hiện rõ quyết tâm giành những kết quả cao nhất trong những tháng cuối năm, báo cáo của UBND tỉnh đề ra 11 nhóm giải pháp, trong đó trọng tâm là: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung, xây dựng các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách; tập trung quyết liệt, kịp thời công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và các dự án; nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thông tin - truyền thông; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo quốc phòng – an ninh.
 


Giám đốc Sở KH-ĐT Trần Tú Anh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác đầu tư phát triển
6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015

Tiếp tục phiên khai mạc kỳ họp, HĐND tỉnh nghe các báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo tóm tắt kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; các báo cáo thẩm tra về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa - xã hội, lĩnh vực pháp chế; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Khoá XVI; báo cáo tóm tắt của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền; các tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết: về sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí; Nghị quyết về quy định các định mức chi để thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo; Nghị quyết quy định Chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và sáng tạo khoa học kỷ thuật.

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bùi Nhân Sâm báo cáo kết quả thực hiện
nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền

Cũng trong buổi sáng, các ban HĐND tỉnh sẽ thông qua báo cáo tóm tắt kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐ ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án "Một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2013 – 2020”; Đề án tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức; tình hình thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Nghị quyết 26/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh.


 
Nhóm PV CT-XH
(Theo: Baohatinh.vn)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn