Nêu cao trách nhiệm, phục vụ tốt quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Thứ hai - 13/07/2015 10:14
Ngày 9/7, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dự và chỉ đạo hội nghị. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.


Điểm cầu Hà Tĩnh
 
Báo cáo công tác dân vận 6 tháng đầu năm đã cho thấy những kết quả đạt được khá toàn diện. Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp với tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai, đảm bảo tiến độ thực hiện các đề án năm 2015, trong đó có thực hiện đề án sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị “Về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; hoàn thiện, trình và được Ban Bí thư thông qua Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo kết luận số 292-TB/TW, ngày 18/9/2009 của Ban Bí thư “Về việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh và công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam; tổ chức hoạt động của Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin ở Việt Nam”.

Nắm chắc tình hình nhân dân trong quá trình đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương chỉ đạo các cấp tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Dân vận giai đoạn 2011 – 2015.

Ban Dân vận đã tích cực phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giao ban định kỳ, trao đổi thông tin, nắm bắt tổng hợp tình hình các tầng lớp nhân dân, phản ánh kịp thời cho Trung ương, các cấp ủy đảng; tích cực tham mưu có hiệu quả về công tác dân tộc, tôn giáo.

Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, thành ủy về công tác dân vận. Phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là với chính quyền, lực lượng vũ trang đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân.

Tiếp thu 3 nội dung trọng tâm trong phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh, kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết nhắc lại lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và nhấn mạnh những nỗ lực của ngành dân vận trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của các cấp, các ngành.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin thông qua việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 43-CT/TW.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, yêu cầu về tính khẩn trương, chất lượng, hiệu quả. Các cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trương ương về công tác dân vận, nhất là Quyết định số 290-QĐ/TW, Quyết định 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định 218-QĐ/TW về “Quy định về việc MTTQ việt nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần thực hiện tốt việc theo dõi, nắm bắt, báo cáo và phản ánh kịp thời những phản ánh của nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc kiện toàn, củng cố bộ máy các cơ quan dân vận các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Trên cơ sở thực tiễn tại Hà Tĩnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh lưu ý các thành phần dự họp một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ tốt nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp, trong đó chú trọng nắm bắt tình hình nhân dân, phát hiện ngay ở cơ sở những vụ việc nếu có, phát động các phong trào thi đua yêu nước; tập trung tham gia xây dựng nông thôn mới; các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội, bám sát văn bản quy định của trung ương.

Đối với Chỉ thị 43, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh đến việc triển khai thực hiện, trong đó có vấn đề nguồn lực, các thức tiến hành xã hội hóa công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin...


 
Mạnh Hà
(Theo: Baohatinh.vn)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn