Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết mới của Trung ương và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh

Thứ sáu - 03/03/2017 18:11
Sáng ngày 3/3/2017, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Nghị quyết 08); Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết số 01- NQ/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về xây dựng văn hóa công sở. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Thập - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,Giám đốc Sở cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ

Đồng chí Bùi Xuân Thập – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở quán triệt Nghị quyết
 
Tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Thập - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Lê Trần Sáng, Phó Giám đốc Sở quán triệt Nghị quyết số 08 và dự thảo Kế hoạch hành động của tỉnh về thực hiện Nghị quyết 08. Trong đó nêu rõ tình hình, quan điểm, mục tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết gồm: Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; Cơ cấu lại ngành Du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Hoàn thiện thể chế, chính sách; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch; Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.
Tiếp đó, các đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ nét trong 5 năm tới, ngăn chặn từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, Bộ Chính trị đã chỉ rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu; Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung sửa đổi, xây dựng ban hành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác giám định và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng lãng phí; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; Từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.
Quán triệt và triển khai Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khoá XV) về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hoá công sở…, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Sở đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, mục tiêu và 04 nhóm giải pháp xây dựng văn hóa công sở tại các cơ quan cấp tỉnh; trong đó nhấn mạnh việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức đối với việc xây dựng văn hóa công sở; Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính; Tăng cường phối hợp, thanh tra, kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện văn hóa công sở.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Thập - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu các đảng viên tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung các Nghị quyết, Kết luận sớm đưa chủ trương, chính sách của Đảng phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Nga - Sở VHTTDL Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn