Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

Thứ ba - 31/07/2018 09:20
(Baohatinh.vn) - Sáng 26/7, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và các nghị quyết của Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ cốt cán.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt 3 nghị quyết quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Hội nghị cũng quán triệt, triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 08-NQ/TU về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới”; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 2/7/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng ủy khối CCQ tỉnh đề nghị, sau hội nghị, các cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết.

Các cấp cơ sở Đảng nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên một cách thiết thực, hiệu quả. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Tác giả bài viết: Ngân Giang

Nguồn tin: baohatinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn