Hội nghị báo cáo viên tháng 4

Thứ sáu - 27/04/2018 17:27
Sáng ngày 27/4/2018 Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ, thông tin chuyên đề “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chiến lược diễn biến hoà bình của các thế lực phản động”; quán triệt quy định của Bộ chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối, Thường trực các đoàn thể Khối các cơ quan tỉnh.
Tại Hội nghị đồng chí Phan Thị Mai Linh, Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã truyền đạt về chuyên đề “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chiến lược diễn biến hoà bình của các thế lực phản động hiện nay”, trong đó đặc biệt lưu ý các thủ đoạn tinh vi, thâm độc phá hoại trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội, ngoại giao, quốc phòng - an ninh, khoa học, giáo dục.... Song, trọng tâm then chốt vẫn là phá hoại về tư tưởng - văn hóa; chúng xuyên tạc, bôi nhọ, đả kích bản sắc văn hóa, lịch sử dân tộc; truyền bá tư tưởng thực dụng,...; móc nối, mua chuộc, lôi kéo, kích động trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc, tín đồ tôn giáo có tư tưởng bất mãn, thù địch, cơ hội, cực đoan, sa đọa về phẩm chất đạo đức,... chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tấn công quyết liệt vào nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước ta, bài xích định hướng xã hội chủ nghĩa; tung ra những bài viết xuyên tạc, vu khống, bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta nhằm tạo nên một sự “tự diễn biến” từ bên trong, trước hết là “tự diễn biến” về nhận thức, tư tưởng, từ đó dẫn đến những “tự diễn biến” về chính trị, lập trường quan điểm…

Đồng chí Phan Thị Mai Linh, Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ truyền đạt chuyên đề
Từ những vấn đề trên có thể thấy, mưu toan bao trùm của các thế lực thù địch là nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, làm chệch mục tiêu phát triển đất nước, đường lối phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu cuối cùng là thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy cần tỉnh táo nhận diện đúng, cảnh giác và vạch trần bản chất, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó làm thật tốt công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân. Chủ động thực hiện các giải pháp để ngăn chặn và vô hiệu hóa mọi thủ đoạn tung tin, truyền bá những quan điểm sai trái trên internet, nhằm tạo ra sự "miễn dịch” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Kiên quyết đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, phê phán, vạch trần, bác bỏ các quan điểm thù địch, sai trái là một nhiệm vụ hàng đầu trong tình hình mới.
Tiếp đó Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối quán triệt Quy định của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó bí thư Đảng uỷ Khối kết luận Hội nghị
Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó bí thư Đảng uỷ Khối, đề nghị các đồng chí báo cáo viên, phụ trách tuyên giáo đảng uỷ, chi uỷ cơ sở tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhận diện các thủ đoạn của chiến lược diễn biến hoà bình của các thế lực phản động để có các giải pháp đấu tranh hiệu quả; quán triệt đến cán bộ đảng viên công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; tập trung tuyên truyền Kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5 và tháng công nhân, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; các đơn vị thực hiện tốt việc tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lễ chào cờ tháng 5; xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII; tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X đảm bảo đúng kế hoạch.

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn