Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khoá XV

Thứ ba - 24/04/2018 10:28
Chiều ngày 23/4/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, các uỷ viên Ban Chấp hành, uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối. Đồng chí Trần Thế Dũng – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối báo cáo kết quả Quý I, kế hoạch Quý II
Trong điều kiện hết sức khó khăn do suy giảm kinh tế, thiên tai, sự cố môi trường ven biển… đã ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng Quý I. Tuy vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã bám sát nhiệm vụ của tỉnh, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên triển khai kịp thời, đồng bộ các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Trung ương, của tỉnh năm 2018, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, thực hiện các chính sách an sinh xã hội…
Tập trung việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt dư luận, ổn định tình hình, an ninh trật tự ở cơ sở. Công tác cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm sâu sát, phát triển đảng được chú trọng cả về số lượng và chất lượng; lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo hướng trọng tâm, trọng điểm, kịp thời. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể tổ chức các phong trào thiết thực, hiệu quả…
Ban Chấp hành cũng nhìn nhận bên cạnh những kết quả đạt được thì một số chỉ tiêu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa đạt kế hoạch đề ra; một số đồng chí uỷ viên Ban chấp hành chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng còn hạn chế; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự sâu rộng; chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ nhiều nơi còn thấp, chưa phát huy vai trò của cấp uỷ; công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức…
Các đại biểu dự Hội nghị cơ bản đồng tình với báo cáo, tập trung thảo luận kế hoạch, nhiệm vụ Quý II, nhất là triển khai các giải pháp để tăng thu ngân sách, phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp, nâng cáo chất lượng học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra giám sát.

Đồng chí Trần Thế Dũng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối  kết luận Hội nghị
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối yêu cầu các đồng chí uỷ viên ban chấp hành theo phân công phụ trách khối và lãnh đạo các đơn vị bám sát nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch Quý II để thực hiện đạt kết quả cao nhất, quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hoá công sở, đạo đức công vụ, đảm bảo ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên trong thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy theo chủ trương Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII; trước mắt tập trung cho công tác chỉ đạo tuyên dương gương điển hình trong hoạc tập và làm theo Bác vào đầu tháng 5; tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Đảng đảm bảo đúng kế hoạch.

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn