Họp Ban Chấp hành sơ kết Quý III, triển khai nhiệm vụ cuối năm

Thứ tư - 31/10/2018 15:53
Sáng 30/10/2018 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý III, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.
Dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở, lãnh đạo các đoàn thể khối. Đồng chí Trần Thế Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trình bày báo cáo
Thực hiện nhiệm vụ Quý III, Đảng ủy Khối đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh và chương trình công tác năm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, các nghị quyết 07, 08, 09 của Tỉnh ủy; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kế hoạch, đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII); nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức các kỷ niệm các ngày lễ lớn với nhiều hoạt động thiết thực.
Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Chú trọng chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; khắc phục các hạn chế khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới, giao ban đánh giá hoạt động các Khối. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chỉ đạo quyết liệt, tham gia tích cực Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi, tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Hoạt động các tổ chức đoàn thể đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối, hướng về cơ sở tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.
Tuy vậy, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị một số lĩnh vực còn thiếu sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả chưa cao, quản lý nhà nước chưa chặt chẽ, chưa quan tâm đúng mức việc xây dựng văn hóa công sở, vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính còn nhiều. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng; học tập, quán triệt chỉ thị nghị quyết một số đơn vị chưa đảm bảo kế hoạch, chất lượng chưa cao; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy chưa kịp thời, còn hạn chế. Sinh hoạt cấp ủy, chuyên đề một số đơn vị chưa nghiêm túc, còn hình thức, tinh thần tự phê bình, phê bình chưa cao; nhiều đơn vị chưa thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm; hoạt động các khối chưa thực sự hiệu quả.

Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu
Các ý kiến thảo luận, phát biểu tại hội nghị đều thống nhất cao với các đánh giá của báo cáo, và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm, đồng thời cũng đã phân tích làm rõ thêm một số kết quả trên lĩnh vực của ngành quản lý về nông nghiệp, giáo dục, công thương, xây dựng, cải cách hành chính và những hạn chế khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

Đồng chí Trần Thế Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Trần Thế Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao tinh thần thảo luận của các đại biểu. Nhiệm vụ những tháng cuối năm hết sức khó khăn, để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của năm đồng chí Bí thư yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các đơn vị cần rà soát đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy, cơ quan, ngành, nhiệm vụ trọng tâm công tác cuối năm của đảng ủy cấp trên để nghiêm túc tập trung triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu. Các ngành liên quan đến rà soát chỉ tiêu của tỉnh cần tham mưu tốt để có giải pháp phù hợp; tập trung xây dựng các mô hình văn hóa công sở; triển khai thực hiện Kết luận 92 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6, sắp xếp tổ chức, bộ máy, trong đó có đề án sáp nhập Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; bồi dưỡng gương điển hình để tuyên dương; chú trọng công tác tuyên truyền, nắm bắt định hướng dư luận kịp thời; Quan tâm phát triển chất lượng đảng viên và tổ chức đảng, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp quản lý tốt đảng viên sinh hoạt nới cư trú; chuẩn bị cho công tác đánh giá tổ chức đảng, đảng viên cuối năm theo Quy định của Trung ương.

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn