Một số kiến nghị về xem xét, kỷ luật đối với đảng viên

Chủ nhật - 29/05/2016 23:48
NGUYỄN THỊ LỆ HÀ
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh


 
Kỷ luật đảng viên là giải pháp quan trọng để đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Trong thời điểm hiện nay, khi toàn Đảng ta đang tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng góp phần giúp cán bộ đảng viên thực hiện đúng Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, xây dựng Đảng vững mạnh.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện các vấn đề liên quan đến xem xét kỷ luật đảng viên, có một số quy định, quy trình cần nghiên cứu, bổ sung, tạo thống nhất trong quá trình thực hiện.

Vấn đề thứ nhất: Về hình thức kỷ luật.

Quy định 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương, phần thứ hai về thi hành kỷ luật trong Đảng, khoản 2.3, nêu: đảng viên đảng viên dự bị có 2 hình thức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo. Nếu vi phạm đến mức phải kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo và khi hết thời gian dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng viên chính thức. Nếu vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì xóa tên trong danh sách đảng viên, không kỷ luật khai trừ.

Đề nghị nghiên cứu:

- Thời gian dự bị là thời gian đảng viên dự bị phải tu dưỡng rèn luyện, cố gắng phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức. Nếu vi phạm đến mức kỷ luật là vi phạm các tiêu chuẩn của đảng viên, vì vậy, đề nghị không xem xét kỷ luật mà xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Như vậy mới đảm bảo tiêu chuẩn đảng viên, có tính răn đe đối với đảng viên dự bị.

- Cần quy định rõ thêm nội dung: “không còn đủ tư cách đảng viên”, “vi phạm tư cách” là gì?

Bởi hiện nay, xếp loại đảng viên hàng năm không dùng cụm từ “đủ tư cách”.

Trong Quy định 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương, tại khoản 15.1 có nêu các trường hợp xóa tên đảng viên thì không có trường hợp “không đủ tư cách đảng viên”.

Trong Hướng dẫn 01-HD/TW, ngày 05/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương về Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, tại khoản 10.2: “Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xem xét cho ra khỏi Đảng”.

Như vây, nếu đảng viên “vi phạm tư cách thì xử lý kỷ luật”, nếu “không đủ tư cách thì xóa tên”, trong khi “Xóa tên” không phải là hình thức kỷ luật.
Do đó rất bất cập và khó thống nhất khi xem xét đối với vi phạm này.

Vấn đề thứ hai: Về nội dung vi phạm: Quy định xử lý đối với đảng viên vi phạm về tệ nạn xã hội.

Quy định 181-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương, ngày 30/3/2013 về Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Điều 10, khoản 1, điểm a: “Để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình tham gia đánh bạc…”.

Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW, ngày 06/6/2013 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy định số 181-QĐ/TW, tại khoản 11, điểm a nêu: “Đảng viên trực tiếp thực hiện hoặc không can ngăn để bố, mẹ, vợ (chồng, con …”.

(Với vi phạm này, đảng viên bị xem xét hình thức kỷ luật khiển trách)

Trong khi tại khoản 11, điểm d nêu: “Bản thân tổ chức, tham gia đánh bạc hoặc rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc…” 

(Với vi phạm này, đảng viên bị xem xét hình thức kỷ luật khai trừ).

Như vậy là có sự chưa thống nhất, mâu thuẫn trong các nội dung hướng dẫn trên, dẫn đến khó khăn khi xem xét đảng viên vi phạm.
Vấn đề thứ ba: Về thẩm quyền thi hành kỷ luật:

Nên sửa đổi về thẩm quyền thi hành kỷ luật của Chi bộ: “ Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ vi phạm phẩm chất chính trị…”

Đối với đảng viên thuộc diện cấp ủy trên quản lý vi phạm, nếu thuộc diện cấp ủy nào quản lý thì cấp ủy đó xét quyết định thi hành kỷ luật. Như vậy sẽ đảm bảo tính răn đe, giáo dục.

Thực tế có chi bộ chỉ 3 đảng viên, chi bộ quyết định kỷ luật một đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý vi phạm. Việc kỷ luật cũng chỉ có ba đảng viên trong chi bộ biết, thậm chí còn nể nang, né tránh dẫn đến việc xét quyết định kỷ luật dây dưa, kéo dài, không đảm bảo tính kịp thời, tính giáo dục với các đảng viên và tổ chức đảng khác. 


 
NTLH
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn