Công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thứ năm - 02/11/2017 03:47
Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác kết nạp đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảm bảo sự kế thừa phát triển của Đảng. Từ nhận thức đó, trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung các giải pháp: ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đối tượng đảng và Đảng viên mới; tổ chức kiểm tra nhận thức đối với quần chúng ưu tú trước khi xét kết nạp vào Đảng; kiểm tra, giám sát hồ sơ đảng viên và công tác phát triển đảng viên đối với cơ sở.
Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng về chất lượng, đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên và ưu tiên nữ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 11 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng với tổng số 796 đồng chí và 8 lớp bồi dưỡng nhận thức cho đảng viên mới với tổng số 596 đồng chí. Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị được tổ chức nghiêm túc, cuối khóa học có xét, phân loại và cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu.

 Tổng kết lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khoá 3 năm 2017
Từ năm 2015 đến nay đã kết nạp 619 đảng viên, trong đó 304 đảng viên là nữ (chiếm 49,1%), 519 là đoàn viên thanh niên (chiếm 84%). Chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày được tăng lên, 443 đảng viên mới kết nạp có trình độ chuyên môn đại học, trên đại học (chiếm 71,6%).
Nhiều đảng bộ làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Cục Hải quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội tỉnh...

Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Sở Giao thông vận tải
Tuy vậy vẫn còn một số ít cấp uỷ cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên; các tổ chức đoàn thể chưa chủ động giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng để xem xét, kết nạp; việc thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng, nhất là những trường hợp ở xa, những trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị còn lúng túng.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cấp ủy đối với đảng viên mới có lúc thiếu kịp thời, dẫn đến một số đảng viên mới kết nạp giảm sút ý chí chiến đấu, thiếu gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cá biệt có đảng viên dự bị vi phạm pháp luật, bỏ sinh hoạt đảng, không nộp đảng phí nên phải xóa tên khỏi danh sách đảng viên.
Việc kết nạp đảng viên tại một số đơn vị có thời điểm chưa chú trọng chất lượng, còn chạy theo số lượng, nhất là đối với các trường học. Vì vậy, có đảng viên là học sinh kết nạp tại trường nhưng khi học đại học và đi làm thì bỏ sinh hoạt đảng; có đảng viên trẻ chưa thật sự có hiểu biết, nhận thức, ý thức được vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Sở Tư pháp
 Để thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp trong thời gian, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, về công tác tuyên truyền, giáo dục:
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và công tác phát triển đảng viên nói riêng.
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho quần chúng, nâng cao nhận thức về Đảng và định hướng cho cảm tình Đảng có động cơ vào Đảng đúng đắn, tự nguyện rèn luyện phấn đấu vào Đảng.
- Nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng đảng. Tiếp tục thực hiện kiểm tra nhận thức của quần chúng trước khi xét kết nạp vào Đảng.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy cơ sở và bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.
 Công tác tuyên truyền, giáo dục của các tổ chức đảng phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW (khoá XI, XII) về xây dựng Đảng, chú trọng đấu tranh phòng chống tự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa ngay trong tổ chức đảng và đảng viên.
Hai là, về công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng:
- Làm tốt công tác lựa chọn, phát hiện bồi dưỡng, xem xét kết nạp những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện, tiêu chuẩn trong đoàn viên thanh niên, công nhân… Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc, đồng thời không định kiến hẹp hòi.
- Cấp ủy cơ sở xây dựng chỉ tiêu kết nạp hàng năm và giao nhiệm vụ cho các tổ chức đảng, đảng viên giúp đỡ, theo dõi.
- Các đoàn thể tổ chức các phòng trào, các hoạt động để tạo môi trường giáo dục, giúp đoàn viên, hội viên phấn đấu, qua đó lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu với chi bộ; thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”
Ba là, về công tác kiểm tra, giám sát:
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy cơ sở về công tác kết nạp đảng viên; rà soát kỹ hồ sơ đảng viên mới, đảng viên mới kết nạp chuyển đến để phát hiện sai sót; tổ chức đối khớp hồ sơ đảng viên.
- Thường xuyên đánh giá, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác phát triển đảng mới để có những nhận định, giải pháp kịp thời, phù hợp. 

Tác giả bài viết: Lâm Quang Lý - Phó trưởng Ban Tổ chức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn