Nhận diện suy thoái từ những hành vi đạo đức trong cuộc sống thường ngày

Thứ ba - 10/10/2017 10:07
Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định phát triển đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần. Đặc biệt, Đại hội XII còn bổ sung vấn đề “Đạo đức” để cùng với chính trị, tư tưởng, tổ chức hợp thành mục tiêu bao trùm toàn bộ công tác xây dựng Đảng.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tiếp tục về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và lần đầu tiên Đảng ta chỉ rõ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống sẽ dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng. Chính vì vậy, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên phải luôn được coi trọng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên và lực lượng cách mạng: “Đạo đức là gốc của người cách mạng”, “Làm cách mạng là công việc to tát nếu không có đạo đức thì làm sao làm nổi, làm sao lãnh đạo được nhân dân”. Do vậy, việc nhận diện cho được đích thực đạo đức cách mạng của đảng viên nhất là của cán bộ chủ chốt là việc làm hết sức quan trọng của công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Xuất phát từ nhận thức “Đạo đức cách mạng không từ trên trời rơi xuống mà phải tu dưỡng rèn luyện hàng ngày” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó, việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phải bắt đầu từ việc thường xuyên kiểm tra, giám sát những hành vi đạo đức trong cuộc sống hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Thông qua hành vi, phong cách, thái độ ứng xử đối với các hoạt động trong công tác, mối quan hệ trong gian đình, trong tổ chức, trong cộng đồng xã hội... để nhận biết được chuẩn xác đạo đức đích thực của cán bộ, đảng viên.
Tuy nhiên, thời gian qua ở một số nơi dường như coi nhẹ tính giám sát của cộng đồng nên không nhìn nhận rõ về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; do đó, đã có những trường hợp quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt “nhầm” cán bộ lãnh đạo từ thấp đến cao; chỉ đến khi sai phạm nghiêm trọng bị quần chúng tố giác, bị cơ quan pháp luật vào cuộc mới lộ rõ nguyên nhân từ quan điểm “nặng tài nhẹ đức” và cả quan niệm sai về tiêu chuẩn Đức – Tài. Về “tài” thì nhấn mạnh bằng cấp hoặc chỉ dựa vào thành tích bề nổi, nhất thời mà không xem xét toàn diện, hệ thống, thậm chí còn bỏ qua những tín hiệu phía sau như “chạy”, “mua” mà có. Về “đức” thì nhấn mạnh tiêu chuẩn “tròn trịa” chưa va vấp khuyết điểm, xem nhẹ những thủ đoạn nịnh trên, lừa dưới, mị dân, luồn lách trong phê bình, tự phê bình; những hành vi “đi đêm”, “đi cửa sau” để tranh công đổ lỗi, che giấu vi phạm, tô hồng lý lịch...
Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên năm 1954
Trong tình hình hiện nay, để chọn đúng cán bộ có đạo đức cách mạng đích thực, nhân dân mong muốn Đảng quan tâm đến kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện trước hết “nói đi đôi với làm”; ý thức tự phê bình và phê bình phải “như người rửa mặt hàng ngày” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở. Cũng chỉ qua những người thực sự tự giác học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ mới có thể sàng lọc để chọn được người có phẩm chất trung thực, trong sạch, nhân văn, hành động tích cực, sáng tạo và tuyệt đối trung thành với Đảng, để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Không thể có cán bộ được coi là đủ tiêu chuẩn, phẩm chất bổ nhiệm, đề bạt vào các cương vị, lãnh đạo mà hằng ngày chỉ vun vén cho lợi ích các nhân, gia đình. Chính vì vậy, phải tăng cường kiểm tra, giám sát ở các tổ chức đảng, đảng viên để phát hiện loại ra khỏi quy hoạch bổ nhiệm, đề bạt những cán bộ có biểu hiện tham vọng, quyền lực, vun vén cho “lợi ích cá nhân” hoặc “lợi ích nhóm”. Từ những vụ việc cho là “nhỏ nhặt” nhưng chính đó là mầm mống dẫn đến căn bệnh cơ hội chính trị và tệ nạn tham nhũng về sau, như lợi dụng chức quyền, cài cắm người thân gia đình vào vị trí “béo bở” trong các cơ quan Nhà nước, xây dựng “sân sau”...
Thực tế từ lâu cũng như hiện nay không dễ dàng nhận diện được ngay những hành vi suy thoái. Tuy nhiên, sau khi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã chỉ rõ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân “soi rọi” vào những biểu hiện suy thoái đó nhằm sàng lọc, phát hiện những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, loại ra khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước, từ đó xây dựng Nhà nước pháp quyền trong sạch, vững mạnh, do dân, vì dân.

Tác giả bài viết: Nguyễn Anh Liên – Nguyên Ủy viên UBKT Trung ương

Nguồn tin: Nguồn: Tạp chí Kiểm tra (Số 9-2017)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn