Tình hình và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa thời gian gần đây

Thứ sáu - 03/06/2016 10:15

Thiếu tướng, TS. Nguyễn Khắc Khanh
Cục trưởng Cục An ninh văn hóa, thông tin, truyền thông. Tổng Cục An ninh  - Bộ Công An.

1. Thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, biên giới... ngày một gia tăng. Tình hình biển Đông tiếp tục có dấu hiệu “nóng” lên, đe dọa an ninh khu vực. Các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước không ngừng thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tăng cường tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, chia rẽ nội bộ, đòi tự do lập hội, tự do báo chí, tự do sáng tác; kích động biểu tình, đình công, bãi công theo kịch bản “cách mạng màu” nhằm lật đổ chế độ. Các hoạt động đó đã, đang tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chúng coi “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng là khâu đột phá tấn công vào nội bộ, hòng làm tan rã niềm tin, gây khủng hoảng về lý luận, tạo “khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào nội bộ, qua đó làm suy yếu dẫn tới sụp đổ chế độ xã hội (XHCN) từ bên trong.

Đáng chú ý, các thế lực thù địch thông qua hợp tác quốc tế về văn hóa, giáo dục đào tạo (lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu) để tác động về “dân chủ nhân quyền”, tuyên truyền văn hóa, lối sống phương Tây nhằm tạo dựng những “nhân tố” thân phương Tây trong nội bộ ta, phục vụ ý đồ chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam ngay từ bên trong. Đối tượng mà họ nhắm đến trong số học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ (có khả năng thăng tiến trong các cơ quan quản lý nhà nước, con em của những người đang giữ chức vụ cao hoặc có khả năng giữ chức vụ cao trong các cơ quan Đảng, Nhà nước); trí thức, luật sư và các đối tưởng ngoài xã hội (bất mãn, chống đối chính trị). Thông qua các hoạt động giao lưu, triển lãm văn hóa nghệ thuật, mua bán, trao đổi các ấn phẩm văn hóa, hội nghị, hội thảo quốc tế để tác động phá hoại, chuyển hóa tư tưởng đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ.

Các trung tâm phá hoại tư tưởng bên ngoài tích cực lợi dụng lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao để chống Đảng, Nhà nước: Đài BBC, VOA, Radio Chân trời mới, trang danluan đăng nhiều tin, bài bình luận xuyên tạc Việt Nam không có tự do báo chí, tự do sáng tác, đòi trả tự do cho các blogger Nguyễn Quang Lập, Hồng Lê Thọ. Trung tâm ca nhạc ASIA sản xuất nhiều chương trình ca nhạc khơi gợi sự nuối tiếc chế độ Việt Nam cộng hòa (VNCH), ca ngợi Nguyễn Văn Hải, vận động một số nghị sỹ Mỹ yêu cầu chính phủ Mỹ phục hồi chương trình HO, vận động ủng hộ thương phế binh VNCH.

Bên cạnh đó, một số đối tượng chống đối trong nước ráo riết tìm cách hình thành, công khai hóa tổ chức, lập ra các hội, nhóm bất hợp pháp dưới nhiều danh xưng khác nhau để kích động, lôi kéo công nhân, người khiếu kiện trẻ tham gia; lợi dụng danh nghĩa “yêu nước”, “phản biện xã hội” để lập hội, nhóm hoạt động chống đối; viết, tán phát tài liệu, trả lời phỏng vấn nước ngoài vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp người bất đồng chính kiến.

2. Dưới sự tác động của quá trình toàn cầu hóa, các nấc thang giá trị văn hóa ở Việt Nam cũng đang bị tác động bởi những yếu tố ngoại lai có điều kiện xâm nhập, phát triển, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa tinh thần xã hội. Những “nọc độc” về văn hóa, chính trị thâm nhập vào bằng nhiều con đường, với nhiều hình thức tinh vi khác nhau, làm cho tư tưởng, đạo đức, lối sống con người dễ bị nhiễm độc. Sự tha hóa về đạo đức, sự lãng quên các giá trị truyền thống, sự “thị trường hóa” các giá trị nhân văn đã và đang cản trở việc xây dựng “nền văn hóa Việt Nam hiện đại, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Tình trạng xâm hại di tích lịch sử - văn hóa diễn biến khá phức tạp, xảy ra phổ biến với nhiều hình thức khác nhau. Tình hình vận chuyển, buôn bán cổ vật, tán phát văn hóa phẩm, công cụ hổ trợ tiếp tục phức tạp. Hoạt động kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa bộc lộ một số vấn đề như băng đĩa ngoài luồng, hoạt động quảng cáo còn nhiều vi phạm.

Riêng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, tiếp tục xuất hiện các khuynh hướng sáng tác phức tạp, trái định hướng của Đảng. Thông qua sáng tác, trao đổi, bàn luận về văn học nghệ thuật, một số văn nghệ sỹ bộc lộ quan điểm văn nghệ phải được độc lập, không lệ thuộc vào chính trị, không chịu sự lãnh đạo của Đảng. Một bộ phận VNS đã và đang có khuynh hướng sáng tác phức tạp nhằm “giải thiêng” các giá trị vốn đã được khẳng định của dân tộc, các giá trị mới của cách mạng, kháng chiến; xuyên tạc, bóp méo, nhìn nhận phiến diện sự thật lịch sử, hạ bệ thần tượng, khơi lại các vấn đề lịch sử, phê phán sai lầm của Đảng, Nhà nước trong lịch sử; sáng tác, biên soạn những tài liệu nhằm “hạ bệ” các nhà văn theo cách mạng. Một số nhà văn gạo cội có diễn biến tư tưởng phản tỉnh, sám hối hoặc “trở cờ” trong sáng tác. Khuynh hướng thương mại hóa, hạ thấp chức năng giáo dục, nhấn mạnh chức năng giải trí, coi nhẹ nội dung tư tưởng tác phẩm, thể hiện cái tôi nghệ sỹ, gây sốc để tạo dư luận... đang có chiều hướng phát triển, nhất là trong các tác giả trẻ. Xuất hiện ngày càng nhiều tác phẩm đề cao tình dục, bạo lực, tình cảm ủy mỵ, tác động xấu đến thị hiếu công chúng.

Các biểu hiện lệch lạc về chính trị gia tăng trong một bộ phận trí thức, VNS, giáo viên. Việc giảng dạy văn học ở một số trường đại học có dấu hiệu lệch lạc. Phát hiện nhiều đề tài nghiên cứu về tác giả, tác phẩm có nhiều dư luận phức tạp, thậm chí cả đối tượng chống đối, một số lồng ghép ý kiến, quan điểm trái đường lối, tư tưởng của Đảng...

Hoạt động của các hội, nhóm trái phép trên lĩnh vực văn học nghệ thuật có diễn biến phức tạp, nổi lên là Ban vận động “Văn đoàn độc lập Việt Nam” (ban đầu gồm 104 người, hiện còn 86 người), chủ chốt là nhà văn Nguyên Ngọc, Bùi Chát, Hoàng Hưng, Phạm Đình Trọng... Gần đây, ông Nguyên Ngọc đã tổ chức họp kỷ niệm 01 năm thành lập “Văn đoàn”, xuất bản trái phép “Tuyển tập Văn Việt” (02 tập) tập hợp những bài viết đã đăng trên trang vanviet.info, trong đó có một số bài viết nội dung nhạy cảm chính trị... Xuất hiện hiện tượng một số nhà văn chưa có tên tuổi, tác phẩm hoặc có tên tuổi nhưng không còn khả năng sáng tác, đã có những sáng tác, hoạt động phức tạp để được nổi tiếng, được mọi người “nhớ” tới mình...

Trên lĩnh vực điện ảnh, nổi lên hoạt động của các dự án đào tạo làm phim miễn phí của Trung tâm Doclap, TPD, hướng tới đối tượng là học sinh, sinh viên, tập trung đề tài phản ánh đa chiều về đời sống xã hội Việt Nam. Ngoài hổ trợ kinh phí, các trung tâm này còn tạo điều kiện tối đa trong việc quảng bá tác phẩm của họ ra nước ngoài, không thông qua kiểm duyệt của cơ quan chức năng Việt Nam, nhằm tạo tiếng vang, cổ súy cho xu hướng nghệ thuật gai góc...

Trên lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, một số họa sỹ trẻ Hà Nội có quan điểm sáng tác phức tạp trong nhóm Hà Nội Grapevine tổ chức triển lãm “Lựa chọn”, thể hiện quan điểm về xã hội hiện nay mù mịt, tối tăm, không lối thoát, tạo cho con người cảm giác cô đơn, lạc lõng, luôn chìm trong bóng tối và không cách nào thoát ra được.

Trên lĩnh vực Biểu diễn nghệ thuật, còn thiếu sự thống nhất trong việc thực thi pháp luật và còn hiện tượng cấp dưới lấn quyền cấp trên, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng, tuyên truyền xuyên tạc.

3. Thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phá hoại nội bộ, phá hoại tư tưởng văn hóa, tuyên truyền văn hóa phản động, đồi trụy, trái với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tán phát các tài liệu, tác phẩm phản động, kích động chống Đảng, Nhà nước; phá hoại nội bộ; lợi dụng tình hình phức tạp trên biển Đông để kích động quần chúng nhân dân biểu tình chống đối; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ diễn biến phức tạp; số đối tượng cơ hội chính trị, phản động trong nước đẩy mạnh tuyên truyền đòi đa nguyên, đa đảng, thành lập các hội, nhóm trái phép chống đối. Nếu không có giải pháp ngăn ngừa sẽ gây xói mòn bản sắc văn hóa dân tộc, làm lệch lạc chuẩn mực, giá trị sống của các tầng lớp xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ... Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

Một là, thống nhất nhận thức về tình hình phức tạp đang diễn ra trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng và nhận diện đầy đủ các luận điệu, hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng chống Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh văn hóa, tư tưởng, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với hoạt động thâm nhập, phá hoại nội bộ; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ cơ quan, đơn vị mình, chấp hành nghiêm túc các quy định bảo vệ bí mật quốc gia, về quan hệ tiếp xúc với người nước ngoài, thực hiện nghiêm túc kỷ luật của Đảng, chính quyền, nội quy cơ quan, đơn vị.

Hai là, tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh văn hóa, tư tưởng, tham mưu Đảng, Nhà nước xây dựng, hoàn thành chỉnh các văn bản quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên làm việc ở các bộ phận thiết yếu, quan trọng, thường xuyên có quan hệ với nước ngoài. Tăng cường quản lý trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, trọng tâm là báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, văn học nghệ thuật. Kiểm soát an ninh thông tin, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động lợi dụng mạng xã hội, blog cá nhân tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân lợi dụng tự do dân chủ để tuyên truyền, hoạt động vi phạm pháp luật trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ lãnh đạo. Củng cố và tăng cường niềm tin của các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và bọn phản động.

Bốn là, tăng cường đấu tranh công khai với các luận điệu của địch, của bọn phản động bên ngoài và số đối tượng cơ hội chính trị trong nước, các trung tâm phá hoại tư tưởng bên ngoài. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hoạt động tập hợp lực lượng, móc nối bên trong, bên ngoài, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập chống Đảng, Nhà nước. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong lực lượng Công an và các cơ quan, ban, ngành khối tuyên giáo tăng cường các biện pháp theo dõi, kiểm tra để phát hiện các tác phẩm, tài liệu có nội dung xấu để kịp thời xử lý, đấu tranh.

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, chú trọng công tác giáo dục lịch sử truyền thống văn hóa dân tộc, củng cố lòng yêu nước, niềm tự hào, tinh thần dân tộc trong các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng trong giáo dục, tuyên truyền những nhân tố mới, những giá trị cao đẹp của dân tộc, của chế độ XHCN Việt Nam; đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, những hiện tượng băng hoại về đạo đức, lối sống. Thực hiện tốt chính sách an ninh xã hội, chủ động phòng ngừa các nhân tố bất ổn bên trong. Phát hiện kịp thời, chủ động giải quyết có hiệu quả các mâu thuẩn nội bộ, tranh chấp, khiếu nại kéo dài. Nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quản lý của chính quyền cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội./.


NKK

Tác giả bài viết: Bài đăng trên tạp chí xây dựng Đảng đã được BBT Website Đảng bộ biên tập lại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn