Hội Cựu chiến binh Khối tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 17/1/2018, Hội Cựu chiến binh Khối tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, tham dự và chỉ đạo hội nghị có chí Trần Thế Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh.
Năm 2017 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh luôn giữ vững phẩm chất “trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó Hội đã có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ. Các cấp hội đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của cựu chiến binh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vững mạnh, trong năm đã chỉ đạo đại hội các cơ sở hội và tổ chức thành công đại hội Hội cựu chiến binh Khối nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh phát biểu
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh khối và đề nghị Hội tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, luôn là chỗ dựa tin cậy của của các cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; cán bộ, hội viên trên từng vị trí công tác của mình, phải luôn thể hiện được tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, chọn nội dung phù hơp làm tốt công tác tham mưu, nghiên cứu đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị. Tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức hội ở cơ sở. Phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tham gia giáo dục bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần cùng Đảng bộ Khối phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Tại hội nghị Ban Thường vụ Hội cựu chiến binh khối đã khen thưởng 3 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2017

Khen thưởng các tập thể 

Khen thưởng các cá nhân

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận - Ban Tuyên giáo