Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 – 2017

Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh là đơn vị được chọn Đại hội điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020, để có thời gian chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy BHXH tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc.


 
Đến nay, 10 chi bộ trực thuộc đã hoàn thành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Trong đó, Đảng ủy chọn 2 chi bộ là Chi bộ Thu và Chi bộ Kế hoạch - Tài chính để đại hội điểm, rút kinh nghiệm. Ban Thường vụ quán triệt các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ phải sắp xếp công việc, dành thời gian tham dự Đại hội các chi bộ để thuận lợi theo dõi, lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ mới. Nhìn chung, các Chi bộ đã tổ chức đại hội với tinh thần nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo, chất lượng từ khâu trang phục, lễ nghi, lễ tiết, đến nội dung, nhân sự và điều hành đại hội theo đúng quy trình, hướng dẫn.

Báo cáo chính trị trình Đại hội các Chi bộ đã đánh giá được thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân đạt được kết quả, nguyên nhân tồn tại, yếu kém trong nhiệm kỳ 2013 - 2015 và xây dựng được các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2015 - 2017 phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình của từng chi bộ.

Đại hội các chi bộ đã bầu ra được chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm, tận tụy với công việc và có năng lực lãnh đạo, điều hành hoạt động của chi bộ. Có 5 chi bộ bầu chi ủy, 5 chi bộ chỉ bầu bí thư, phó bí thư. Tổng số chi ủy viên được bầu 24 đồng chí, tăng 6 đồng chí so với nhiệm kỳ trước, có 14 đồng chí tái cử, 10 đồng chí lần đầu được bầu vào chi ủy, bí thư, phó bí thư (đổi mới 42% so với nhiệm kỳ trước); nữ 13 đồng chí (chiếm 54%) và 24/24 đồng chí đều có trình độ đại học.

Sau Đại hội các đảng viên đều thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết, đồng thời phát động thi đua hướng tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Một số hình ảnh Đại hội của các chi bộ trực thuộc: