LĐLĐ tỉnh vinh danh tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác

Sáng 13/6, Đảng bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Lãnh đạo Đảng ủy khối trao giấy khen cho các cá nhân...
 
5 năm qua, Đảng bộ LĐLĐ đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của cấp trên về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh hoạt động của tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương của Bác trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh đã kịp thời ban hành quy chế làm việc và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên; xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc lãnh đạo cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên…


... và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
 
Qua 5 năm triển khai, tổ chức thưc hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, bằng nhiều cách làm sáng tạo, công tác chuyên môn và xây dựng Đảng trong Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tiêu biểu là công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, hiệu quả công tác của nhiều cá nhân và các ban được nâng lên; ý thức tu dưỡng, rèn luyên đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên được củng cố; tinh thần phê bình và tự phê bình được phát huy…

Qua đó, tác động không nhỏ đến việc hình thành tác phong làm việc nghiêm túc, gần gũi; lắng nghe, đối thoại để kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người lao động; thực hiện mục đích cuối cùng là hướng về cơ sở, hướng về người lao động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn.


Lãnh đạo Đảng ủy khối trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thanh
 
Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã thảo luận sôi nổi, nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thưc sự thường xuyên, sâu sát; một số chi bộ chưa phát huy trách nhiệm trong thảo luận, liên hệ với các nội dung theo chủ đề hàng năm; một số tổ chức đoàn thể chưa chú trọng xây dựng điển hình của tổ chức mình…

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh nhận thức của cán bộ đảng viên về giữ gìn đạo đức, lối sống, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh cũng đã triển khai Chỉ thị 05-CT/CW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Dịp này, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh đã tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào học tập và làm theo Bác; trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn văn Thanh.

 

Tác giả bài viết: Kiều Minh

Nguồn tin: baohatinh.vn