Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016

Năm 2016, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà có nhiều khó khăn đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm tự nguyện (BHTN) nhất là công tác thu và phát triển đối tượng. Tuy nhiên, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, triển khai nhiều giải pháp, hoàn thành và vượt mức một số chỉ tiêu, kế hoạch được giao.


Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh trao tặng Thẻ BHYT cho học sinh vùng lũ
 
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, dự kiến đến 31/12/2016 hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN trên 1.788 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch được giao, tăng gần 9% so với năm 2015; số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt 82% dân số toàn tỉnh.Số lượt người khám bệnh, chữa bệnh BHYT là 1.395.000 lượt với kinh phí sử dụng gần 1.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó Đảng ủy tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là đưa vào thực hiện thí điểm phần mềm tổng thể nghiệp vụ của ngành, giao dịch điện tử trong tiếp nhận hồ sơ thu, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT. Trong năm bộ phận giao dịch một cửa đã tiếp nhận 694.780 hồ sơ các loại và đều được giải quyết đúng thời gian quy định.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nhất là triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ đã sinh hoạt đúng định kỳ và ít nhất sinh hoạt 2 chuyên đề trong năm.

Trong những năm tới, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường tham mưu, phối hợp, chỉ đạo để thực hiện BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/12/2012 của Bộ Chính trị.Phấn đấu tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2017 đạt 84%, tiến tớithực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT.Phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về BHYT, BHXH cho người dân. Đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; cải cách thủ tục hành chính.


 

Tác giả bài viết: Thái Yên