Báo cáo chính trị của Đảng uỷ khối CCQT cần sâu và cụ thể hơn

Sáng 17/3, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ khối khoá XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí nguyên bí thư, phó bí thư, các đồng chí nguyên Ủy viên BTV Đảng ủy Khối khóa XIII đã nghỉ hưu trên địa bàn TP Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại diện phòng PA 83 Công an tỉnh.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khoá XIV, các đại biểu đã thảo luận, góp ý tập trung vào các nội dung chính: Nội dung báo cáo chưa sâu, chưa bám sát đề cương của tỉnh để đề ra nhiệm vụ mục tiêu cụ thể; bố cục các phần chưa cân đối, nhiều mục tiêu như xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính còn chung chung.


Lãnh đạo Đảng uỷ khối tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh các nội dung báo cáo

Đại biểu cũng cho rằng, chủ đề của đại hội còn hẹp, cần bổ sung mục tiêu ổn định chính trị; báo cáo cần đề cập đậm hơn đến dư luận xã hội, tính chiến đấu trong Đảng, cần đưa số liệu cụ thể vào báo cáo, bỏ phần phụ lục kèm theo; năng lực kiểm tra, giám sát như thế nào cần viết rõ hơn…

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng uỷ khối đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu để sửa đổi, bổ sung đầy đủ, hợp lý hơn, hoàn thành các nội dung báo cáo trình Đại hội Đảng bộ khối khoá XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 
Bài và ảnh: Anh Hoài - Báo Hà Tĩnh