Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khoá XV) về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở.


Thực hiện nội dung Kế hoạch học tập Chuyên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở. Từ đầu tháng 11/2016, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các Khối và các đơn vị khẩn trương tổ chức hội nghị học tập.Đ/c Lê Văn Vinh – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối quán triệt chuyên đề tại Đảng bộ Tỉnh đoàn

Xác định đây là một trong những đợt sinh hoạt tư tưởng, chính trị quan trọng của Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ phụ trách khối, các đồng chí trưởng, phó các khối phối hợp với lãnh đạo chuyên môn các đơn vị đảm bảo tốt công tác chuẩn bị, tổ chức học tập, quản lý các lớp. Đến nay đã có đã có 31 đơn vị triển khai, những đơn vị còn lại đã đăng ký lịch học. Việc tổ chức học tập được các đơn vị thực hiện khá nghiêm túc, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và mời Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối về truyền đạt, quán triệt.


Đ/c Nguyễn Thị Lệ Hà – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối quán triệt chuyên đề tại cơ sở

Các hội nghị tập trung quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khẳng định việc học tập và làm theo Bác là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng chỉnh đốn đội ngũ cán bộ; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tập trung các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo xây dựng văn hoá công sở, đáp ứng yêu cầu phát triển của Hà Tĩnh hiện nay và thời gian tới, trong đó chú trọng xây dựng, nâng cao văn hoá, đạo đức công vụ, văn hoá lãnh đạo, chất lượng cơ sở hạ tầng, môi trường, cảnh quan nơi làm việc…Đ/c Nguyễn Trọng Vân – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo quán triệt chuyên đề tại Đảng bộ Sở Tài Nguyên và Môi trường

Theo Kế hoạch, công tác tổ chức học tập chuyên đề 2016 và Nghị quyết số 01- NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở, phải đảm bảo hoàn thành trong Quý IV, năm 2016.


 

Tác giả bài viết: Tin - ảnh: BBT Website Đảng ủy Khối