Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tổng kết Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 21/5, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lương Phan Kỳ - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Đồng chí Lê Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng bộ Khối, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh.


Toàn cảnh Hội nghị
 
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Đảng bộ Sở khẳng định, trong 5 năm qua Đảng bộ đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy cấp trên về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC trong toàn Đảng bộ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC và là một trong các nội dung sinh hoạt chi bộ, phòng, ban, các tổ chức đoàn thể, góp phần to lớn để Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải đạt được những kết quả quan trọng cả về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Hàng năm Sở đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, 04 năm được Bộ Gia thông Vận tải, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, các chi bộ ngày càng được nâng cao, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được khẳng định.

Với những thành tích và kết quả đạt được, Đảng ủy Sở đã vinh danh, biểu dương 04 tập thể, 14 cá nhân điển hình; được Đảng bộ Khối và Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tuyên dương 01 tập thể và 03 cá nhân điển hình. Tổng kết 5 năm thực hiện học tập và làm theo gương Bác Đảng ủy Sở giới thiệu Đảng ủy Khối xét tuyên dương 03 cá nhân điển hình tiên tiến.


Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lê Văn Vinh phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lê Văn Vinh nhấn mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tại Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải đã đem lại nhiều kết quả tích cực: công tác quản lý, điều hành có nhiều đổi mới, cơ chế phối hợp công tác giữa cấp ủy, chuyên môn, các phòng, ban, đơn vị ngày càng hoàn thiện, dân chủ trong điều hành; vai trò người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể được phát huy, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Chất lượng công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện trên lĩnh vực chuyên môn được nâng lên, nhất là giải quyết những vấn đề quan trọng, nổi cộm của tỉnh, tạo được uy tín, niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp. Thời gian tới Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị Đảng bộ Sở tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy hơn nữa vai trò cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chi bộ trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác. Tổ chức học tập nghiêm túc các chủ đề, chuyên đề, tăng cường và nâng cao chất lượng thảo luận, liên hệ; coi trọng việc nêu gương, tuyên truyền, nhất là việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo; quan tâm bồi dưỡng nhân tố điển hình cả tập thể và cá nhân, suy tôn, biểu dương gương điển hình... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác giám sát của Đảng ủy đối với các chi bộ, của cấp ủy đối với cán bộ, đảng viên để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác...


BCH Đảng bộ Sở biểu dương các cá nhân điển hình
 
Tại Hội nghị, Đảng ủy Sở đã biểu dương, khen thưởng 01 tập thể và 06 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015.


 

Tác giả bài viết: Lê Phúc