Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân trong Đảng bộ Khối đã tích cực tham gia ủng hộ để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Đại diện Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Theo đó, các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã kêu gọi tất cả các cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực tham gia bằng nhiều hình thức như: ủng hộ tiền lương, qua tin nhắn điện thoại, hiện vật… Tiêu biểu như Điện lực Hà Tĩnh, Viễn thông Hà Tĩnh, Công ty cấp nước ủng hộ mỗi người lao động một ngày lương; Vietcombank Hà Tĩnh ủng hộ các thiết bị y tế  trị giá 20 triệu đồng; Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Y tế sản xuất nước rửa tay phát miễn phí để sử dụng nơi công cộng….
Với trách nhiệm đối với cộng động, tính đến thời điểm hiện nay, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã đóng góp được 2.214.979.000 đồng chuyển qua tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid -19.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp, lây lan tại nhiều nước trên thế giới. Công tác phòng, chống dịch tại nước ta nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đã bước vào giai đoạn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ, tham gia phòng chống dịch.

Tác giả bài viết: Hương Huyền - Ban Tuyên giáo