Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 19/01/2018 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Vinh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Tỉnh uỷ viên,, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ.
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch công tác lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các lĩnh vực công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát ngày càng được nâng cao, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước và của ngành được quan tâm và chú trọng thực hiện. Đảng ủy và các chi bộ tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ và ban hành Nghị quyết hàng tháng. Lãnh đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt có chất lượng chuyên đề Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo các chi bộ triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) gắn với việc sử dụng “Sổ tay làm theo gương Bác” và tổ chức cho Đảng viên báo cáo kết quả thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế; lãnh đạo thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới; bồi dưỡng, kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng. Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đều được xếp loại vững mạnh. Với những thành tích đã đạt được, năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc ngành Kiểm sát nhân dân; 02 tập thể được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ thi đua dẫn đầu khối cấp phòng; Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng và tỉnh phát biểu
 
Đồng chí Lê Văn Vinh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Vinh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng và tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm theo dõi sát sao của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sự quyết tâm phấn đấu của cán bộ, đảng viên và vai trò lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan. Thời gian tới Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6; tiếp tục duy trì tốt phong trào thi đua; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên nhất là người đứng đầu; trong công tác phát triển đảng viên cần chú trọng việc bồi dưỡng, thử thách quần chúng để kết nạp được những quần chúng ưu tú vào Đảng.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2017
 

Tác giả bài viết: Quỳnh Nga - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh