Đảng ủy Khối làm việc với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội Nhà báo tỉnh.

Chiều ngày 25/3/2019, Thường trực, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức buổi làm việc với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội Nhà báo tỉnh để thống nhất các nội dung phối hợp tuyên truyền năm 2019, đồng chí Trần Thế Dũng, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì buổi làm việc, tham dự có lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Tĩnh, Hội Nhà báo tỉnh.
Năm 2018, Đảng ủy Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan báo chí tập trung công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng; kịp thời tuyên truyền việc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và công tác xây dựng đảng, đoàn thể. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều hình thức sáng tạo, phong phú, tạo sức lan tỏa lớn. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về xây dựng văn hoá công sở. Có nhiều tin, bài phản ánh về hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của cấp ủy và các đoàn thể Khối. Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin bài tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, phụ trách tuyên giáo ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Tuyên truyền những nhân tố mới, vinh danh tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” đối với tập thể và cá nhân, tại các doanh nghiệp.
Nhìn chung công tác tuyên truyền  thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trên các cơ quan báo chí, nhất là Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh được triển khai khá thường xuyên, cập nhật thông tin hoạt động của Đảng bộ; có nhiều phóng sự, bài viết chuyên sâu trên các lĩnh vực.

Đồng chí Trần Thế Dũng, Tỉnh ủy viên Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu
Tuy vậy việc phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo, đài chưa thực sự chặt chẽ, chưa xây dựng được kế hoạch tuyên truyền hằng năm, hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao; phối hợp tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng chưa thường xuyên, số lượng bài viết, bài nghiên cứu chuyên đề về công tác xây dựng Đảng còn ít, thiếu chuyên sâu, phản biện chính sách chưa được nhiều; chưa phản ánh rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong hoạt động của các sở, ngành...
Thảo luận tại buổi làm việc các ý kiến thống nhất cao với đánh giá công tác tuyên truyền thời gian vừa qua, nêu rõ những khó khăn hạn chế trong việc tuyên truyền, phản ánh công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, đồng thời đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các phóng viên báo, đài nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, thường xuyên chỉ đạo và trao đổi thông tin, xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền cụ thể từng thời gian, thời điểm, tuyên truyền theo chủ để, chuyên đề để báo, đài chủ động thực hiện.
Kết luận buổi làm việc đồng chí Trần Thế Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá công tác phối hợp của các cơ quan Báo, Đài thời gian qua đã đạt được một số kết quả khá tích cực, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và Đảng bộ Khối, tuy vậy sự phối hợp chưa hiệu quả, tính chủ động chưa cao, thiếu hệ thống, vì vậy để nâng cao chất lượng công tác tuyên đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng ủy Khối với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh trong công tác tuyên truyền; chú trọng công tác tuyên truyền thường xuyên và chọn một số điểm nhấn trọng tâm cụ thể. Đảng ủy Khối tăng cường chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quan tâm phối hợp với báo, đài trong tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Bám nội dung trọng tâm chỉ đạo tuyên truyền trong năm của Đảng ủy Khối như sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, tuyên dương điển hình; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phản ánh việc đảng viên nơi sinh hoạt cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị, sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 01 về xây dựng văn hóa công sở; đánh giá việc thực hiện các quy chế phối hợp của Đảng ủy Khối với các cơ quan, sở ngành,phản ánh kết quả bước đầu thực hiện NQ 18, 19 về sắp xếp tổ chức, bộ máy… Ban Tuyên giáo tham mưu xây dựng nội dung tuyên truyền cụ thể, kế hoạch từng tháng quý, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, doanh nghiệp phối hợp tốt với cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền.

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận - Ban Tuyên giáo