Kế hoạch số 36-KH/ĐUK về Tuyên truyền, tổ chức hoạt động Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Mậu Tuất

Thiết thực tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Mậu Tuất 2018. Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 36, ngày 26/12/2017. Kính đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai, thực hiện. (Kế hoạch được đăng tải tại Mục Văn Bản - Văn bản Đảng uỷ Khối hoặc tải xuống ở phần nội dung