Khối Tài chính – Kinh tế; Khối Mặt trận, Đoàn thể và tổ chức Hội tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2017

Khối Tài chính – Kinh tế; Khối Mặt trận, Đoàn thể và các Hội thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
Tới dự Hội nghị có Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; về phía Đảng ủy Khối có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, lãnh đạo các đơn vị, Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ, chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Khối.
Tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2017,  bằng những ví dụ cụ thể, sinh động về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Bác, Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã đi sâu phân tích mối quan hệ gắn bó, biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; nhấn mạnh những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những biểu hiện cụ thể. Đây là những vấn đề mà Người luôn trăn trở, vì vậy việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2017 có ý nghĩa to lớn trong công cuộc xây dựng Đảng hiện nay.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo truyền đạt Chuyên đề tại Khối Mặt trận, Đoàn thể và các Hội

Cán bộ, đảng viên Khối Tài chính-Kinh tế tham gia học tập chuyên đề

Tác giả bài viết: Hương Huyền- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối