Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ký kết chương trình phối hợp năm 2018

Sáng ngày 19/01/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức ký kết chương trình hoạt động phối hợp với 16 ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh năm 2018 trong đó có Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục - Đào tạo, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trại giam Xuân Hà, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh. Qua một năm hoạt động, nhiều hoạt động phối hợp đã được triển khai giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các sở, ngành, đoàn thể, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công nhiệm vụ, kế hoạch của các ngành, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bùi Xuân Thập, Tỉnh uỷ viên, Bí thư, Giám đốc sở phát biểu
Tại buổi ký kết, các bên đã thảo luận và thống nhất tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đặc biệt Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo và phổ biến nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh về “Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 31/2012/QĐ - UBND ngày 06/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, 240 năm ngày sinh, 160 năm ngày mất Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, Liên hoan dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh cấp tỉnh và liên tỉnh, hội thi kiến thức giáo dục đời sống gia đình, các hoạt động của Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2018. Phối hợp tổ chức các cuộc tập huấn như phòng, chống đuối nước ở trẻ em, tập huấn gia đình, du lịch. Xây dựng các mô hình mẫu về gia đình, đám cưới văn minh tiết kiệm…
Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện các nội dung cụ thể như chỉ đạo việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại các cơ quan, đơn vị thuộc Khối; phối hợp thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo; chỉ đạo các đơn vị, cơ quan trong việc xây dựng đơn vị, cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Nga - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch