Kế hoạch số 10-KH/ĐUK về quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khoá XII) và các văn bản quan trọng của Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các CQ&DN tỉnh ban hành Kế hoạch quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khoá XII) và Chỉ thị 35, Chỉ thị 32, Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Kính đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. văn bản được đăng tải tại mục Văn bản - Văn bản Đảng uỷ Khối

Kế hoạch 04-KH/ĐUK về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

Kế hoạch Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019

dự thảo Báo cáo quý I, nhiệm vụ quý II năm 2019

Đảng uỷ Khối đăng tải dự thảo báo cáo Quý I, nhiệm vụ Quý II năm 2019, kính đề nghị các đồng chí nghiên cứu, chuẩn bị họp ban chấp hành Đảng bộ Khối

Kế hoạch học tập triển khai chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Đảng uỷ Khối ban hành kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Đề nghị các cấp uỷ cơ sở thực hiện

Bổ sung văn bản, lịch kiểm điểm cuối năm

Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối bổ sung thêm các văn bản và lịch kiểm điểm năm 2018. Kính đề nghị các đơn vị tải tại mục Văn bản - Văn bản Đảng uỷ Khối

Các văn bản, mẫu hướng dẫn thực hiện công tác Tổ chức Đảng cuối năm

Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối đăng tải các văn bản, mẫu hướng dẫn công tác Tổ chức Đảng cuối năm. Kính đề nghị các đơn vị tải xuống tại Mục Văn bản- Văn bản Đảng uỷ Khôi để thực hiện

Các văn bản triển khai nhiệm vụ cuối năm Hội Cựu chiên binh Khối các cơ quan tỉnh

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đăng tải các văn bản triển khai nhiệm vụ cuối năm tại mục Văn bản Đảng uỷ Khối. Đề nghị các cơ sở Hội triển khai thực hiện

Các văn bản về Hội thi "Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi"

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Tổ chức "Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi", Ban biên tập Website đăng tải một số văn bản liên quan, đề nghị các đơn vị cơ sở nghiên cứu.

Hướng dẫn Tuyên dương năm 2018

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối ban hành Hướng dẫn Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng kế hoạch.

Thông báo số 161-TB/ĐUK

Thông báo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật Đảng viên

Các tin khác

1 2 3  Trang sau