Công văn và Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đảng uỷ Khối đăng tải Công văn và Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tai mục Văn bản - Văn bản tỉnh đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

Công văn và đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đăng tải Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố - Trưởng ban Thường trực Quốc hội (05/6/1889 – 5/6/2019) trên Website Đảng bộ Khối trong mục Văn bản – Văn bản tỉnh và gửi qua hộp thư điện tử của các đồng chí báo cáo viên, cán bộ phụ trách tuyên giáo các đơn vị cơ sở. Kính đề nghị các đơn vị, tổ chức đoàn thể Khối quan tâm triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động.

Công văn và tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Thực hiện Kế hoạch số 163 - KH/TU, ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (01/5/1904 - 01/5/2019) để phục vụ công tác tuyên truyền (có văn bản kèm theo). Đảng uỷ Khối đăng tải tại mục Văn bản - Văn bản tỉnh, đề nghị các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện

Công văn về tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng

Tỉnh uỷ ban hành Công văn số 1444 về tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng. Đảng uỷ Khối đề nghị các cấp uỷ cơ sở triển khai thực hiện