Quyết định 371 và 385 của Tỉnh uỷ về phê duyệt chỉ tiêu và Quy chế thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2017