Các văn bản về Hội thi "Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi"

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Tổ chức "Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi", Ban biên tập Website đăng tải một số văn bản liên quan, đề nghị các đơn vị cơ sở nghiên cứu.