Kế hoạch 36- ĐUK về Tuyên truyền Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Mậu Tuất