Công văn và Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đảng uỷ Khối đăng tải Công văn và Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tai mục Văn bản - Văn bản tỉnh đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.