BCH Đảng bộ tỉnh nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ

Thứ bảy - 17/10/2015 22:41
Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 là một trong những nội dung quan trọng của đại hội nhằm đánh giá những ưu điểm để phát huy, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, đúc rút thành những bài học kinh nghiệm. Với tính chất quan trọng đó, trong phiên khai mạc sáng nay (17/10), đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo,
chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Nghiêm túc kiểm điểm trước đại hội, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhìn nhận: Về ưu điểm, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã tập trung lãnh đạo, đề ra nhiều giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Nắm bắt, đánh giá sát đúng tình hình thực tiễn, kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, chủ trương, chính sách, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tập trung 3 mũi đột phá chiến lược, 5 chương trình lớn; vừa kịp thời giải quyết những nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa đảm bảo tầm chiến lược lâu dài.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, BCH Đảng bộ tỉnh đã có nhiều đổi mới, đạt kết quả cao và toàn diện, nhất là trong công tác quy hoạch, thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, mở rộng và nâng cao hiệu quả đầu tư; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, Nghị quyết số 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, chú trọng xây dựng nông thôn mới; đồng thời, có nhiều giải pháp phát triển thương mại - dịch vụ. Nhờ đó, thu ngân sách đạt kết quả nổi bật (năm 2015 đạt trên 15.000 tỷ, tăng 7,6 lần so với năm 2010).


Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/12/2011 về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo, Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 03/11/2011 về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ban hành nhiều chủ trương, tạo chuyển biến nhanh lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện chế độ, chính sách người có công. Ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 03/02/2015 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Cùng đó, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã chú trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nội chính, tư pháp. Các vụ việc xẩy ra trên địa bàn được tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, góp phần ổn định tình hình để thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Trong công tác xây dựng Đảng, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã tập trung cao, thực hiện các giải pháp lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chăm lo lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, các chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Chú trọng thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời chăm lo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW BCH Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới. Nhờ đó, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn.


Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo,
chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã kiểm điểm về phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc. Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy thường xuyên chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, sâu sát, cụ thể; phương thức làm việc có nhiều đổi mới, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình.

Bên cạnh những ưu điểm, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII cũng đã nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, một số mặt còn thiếu quyết liệt; lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế ở một số lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, thể thao một số mặt chưa theo kịp với phát triển kinh tế.

Chất lượng giáo dục, chất lượng y tế chưa đồng đều. Chất lượng nguồn nhân lực và công tác đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu. Cải cách hành chính còn thiếu quyết liệt. Hệ thống chính trị cơ sở một số nơi còn thiếu sâu sát với nhân dân do đó nắm tình hình, phân tích chưa chuẩn xác nên còn lúng túng khi xử lý tình huống đột xuất phức tạp xẩy ra.

Trong công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kiểm điểm nêu rõ: việc triển khai học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước ở một số địa phương, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu; việc nắm dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chưa thường xuyên. Một số nơi chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn thiếu giải pháp cụ thể. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy còn hạn chế, nhất là cấp cơ sở.

Việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" còn một số hạn chế nhất định. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể và hội quần chúng ở một số địa phương, đơn vị chưa sâu sát.

Về phương thức lãnh đạo của Đảng, một số địa phương việc chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện một số chủ trương, nghị quyết vẫn còn chậm, chưa sát với thực tiễn. BCH Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn kiểm điểm: Một số đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh chưa có nhiều đóng góp vào sự lãnh đạo chung của cấp ủy, chưa phát huy hết trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; còn có một số đồng chí vi phạm phải xử lí kỷ luật.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo đã được kiểm điểm trên, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm.

Những nội dung kiểm điểm được đại biểu đại hội nhất trí tán thành và thông qua.


 
Theo Nhóm PV thời sự
(Nguồn: Baohatinh.vn)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn