Chi bộ Hội Nông dân tỉnh Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ ba - 19/05/2015 20:39
Ngày 19/5/2015 Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Mai Trọng Minh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan cấp tỉnh, đồng chí Bùi Nhân Sâm – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh và các đồng chí đại diện cho Ban dân vận Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối.

Hiện nay Chi bộ Hội Nông dân tỉnh có 29 đảng viên, 100% đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng, trong đó có 04 đồng chí có trình độ sau đại học chiếm 14%; 8 đảng viên có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị, chiếm 27,6%; 6 đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị, chiếm 20,4%. Hàng năm 100%
đảng viên dự phân loại, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 15%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 70 - 80%. 
 
Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Kết luận 61 của Bộ Chính trị, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; các cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vận động nông dân thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, tập trung sản phẩm chủ lực cây, con của tỉnh. Chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất 03 cùng (cùng một loại giống, cùng một công nghệ, cùng một sản phẩm). Chi bộ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới”, từ đó Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã cụ thể hóa bằng các đề án, dự án, huy động mọi nguồn lực, tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế. Tăng cường tuyên tuyền, phổ biến các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp. Vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung sản xuất các đối tượng cây, con được tỉnh chọn là chủ lực; dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ vào sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Phát triển kinh tế nông hộ liên kết với doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển, mở rộng quy mô, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Chi bộ đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các chính sách liên quan, tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất. Chỉ đạo ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp để phối hợp dạy nghề, tập huấn, cho vay vốn, cung ứng vật tư nông nghiệp... Hàng năm trực tiếp và phối hợp mở được 3.012 lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho 290.400 lượt hội viên nông dân; thực hiện ủy thác với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT cho 84.119 hộ nông dân vay 2.595 tỷ đồng (tính đến hết năm 2014); cho vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 20,5 tỷ đồng. Các cấp Hội đã tuyên truyền cho hội viên, nông dân tiếp cận các chính sách trong xây dựng nông thôn mới với số tiền 156 tỷ đồng, cung ứng chậm trả 5.600 tấn phân bón các loại/năm cho nông dân, đảm bảo chất lượng... Nhờ được hỗ trợ, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình trang trại, gia trại hướng vào sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh như chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ hải sản, trồng cây ăn quả, trồng rau củ quả trên đất cát hoang hoá ven biển với quy mô lớn, có giá trị kinh tế cao. Góp phần nâng tổng số mô hình có hiệu quả toàn tỉnh hiện nay lên 5.904 mô hình, trong đó: 578 mô hình lớn, 467 mô hình vừa và 4.859 mô hình nhỏ. Đến năm 2015, có 83.861 hộ đạt danh hiệu “Nông dân SXKDG”, trong đó có 407 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 5.527 hộ cấp tỉnh, 17.108 hộ cấp huyện, thành phố, thị xã và 60.819 hộ cấp xã, phường, trị trấn.

Đối với công tác xây dựng Đảng, chi bộ tập trung chỉ đạo và triển khai có hiệu quả việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của đảng ủy cấp trên; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên. Xây dựng chương trình kế hoạch tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy ngày càng đổi mới theo Hướng dẫn số 09 ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương và Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được quan tâm thường xuyên. Chi bộ đã tiến hành xây dựng chương trình hành động khắc phục và triển khai tổ chức thực hiện. Chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên trong cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để khắc phục các tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra trong quá trình tổ chức kiểm điểm, đối với từng đảng viên gắn việc. Chi bộ luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và công tác phát triển Đảng. Trong nhiệm kỳ cấp uỷ phối hợp Đảng đoàn thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí và đào tạo cán bộ; có 02 đồng chí tốt nghiệp thạc sỹ, 04 đồng chí tốt nghiệp đại học tại chức, 04 đồng chí tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị. Hàng năm, chi bộ chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Quy định 57 của Bộ Chính trị về một số vấn đề công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, đảng viên trước những diễn biến, những biểu hiện tiêu cực, âm mưu thủ đoạn kẻ thù.

Các tham luận tại đại hội tập trung vào việc nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; công tác giáo dục chính trị đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… 


Đồng chí Mai Trọng Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Mai Trọng Minh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan cấp tỉnh đã ghi nhận, biểu dương sự nổ lực cố gắng của chi bộ thời gian qua đã khắc phục khó khăn, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất; chỉ đạo các cấp hội cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới chi bộ cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; tiếp tục tham mưu cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chăm lo công tác xây dựng củng cố tổ chức hội cơ sở vững mạnh; tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chiều sâu, chất lượng, gắn với Chỉ thị 05 và Quyết định 35 của UBND tỉnh, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở. Sau đại hội cấp ủy bổ sung hoàn thiện các văn bản đại hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả đại hội chi bộ và đại hội Đảng các cấp; ban hành nội quy, quy chế hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ, lãnh đạo chi bộ hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ do đại hội đề ra.


Đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành, đồng chí Trần Trung Thành được bầu giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Nhuần được bầu giữ chức Bí thư chi bộ với số phiếu bầu 100%; bầu 2 đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.


Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội


 
Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn