Chi bộ phòng NV2,3 - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014

Thứ tư - 24/09/2014 16:20
(ThanhtraHatinh) - Trong 6 tháng đầu năm 2014, cấp ủy Chi bộ Phòng NV 2-3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Tổ đảng phòng NV2, NV3 làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh. Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch của Đảng ủy Đảng bộ Thanh tra tỉnh; thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn tại các lĩnh vực sau.


Thanh tra tỉnh Hà tĩnh Công bố Quyết định thanh tra tại Nhà khách Hương Sen
 

Chủ trì tham mưu xây dựng quy định của UBND tỉnh về một số nội dung quản lý đối với hoạt động thanh tra trong lĩnh vực quản lý ĐTXD. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên diện rộng về về quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Để triển khai có hiệu quả các đoàn thanh tra KTXH và các nhiệm vụ đột xuất, Chi bộ đã chủ trì và cử CBCC tham gia, phối hợp có hiệu quả các Đoàn thanh tra, tổ công tác với các đơn vị khác khi được giao nhiệm vụ cụ thể:

Chi bộ đã tham mưu, tổ chức, thực hiện 06 cuộc thanh tra (03 cuộc thanh tra chuyển tiếp, 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2014, 01 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và 01 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh); tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra tỉnh và UBND tỉnh xử lý những vấn đề phát sinh qua thanh tra và sau thanh tra (Dự án năng lượng nông thôn II, Nhà khách Hương Sen); tập trung theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra… Kết quả đến nay:

- Hoàn thành 02 cuộc thanh tra (đã ban hành kết luận, quyết định xử lý) tại Nhà khách Hương Sen (kế hoạch năm 2014) và tại Dự án năng lượng nông thôn II (chuyển tiếp của năm 2013). Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế 13.095,327 triệu đồng; đã kiến nghị xử lý thu hồi 3.956, 248 triệu đồng, cắt giảm thanh toán 1.992,993 triệu đồng, hoàn trả kinh phí 101,057 triệu đồng, trả lại người lao động 7,312 triệu đồng; đã thu hồi 3,597,430 triệu đồng.

- Kết thúc 02 Đoàn thanh tra (chuyển tiếp của năm 2013), đang tham mưu xử lý kết quả thanh tra, gồm: Đoàn thanh tra quản lý TC-NS, quản lý ĐTXD tại UBND huyện Hương Khê; Đoàn thanh tra quản lý ĐTXD và trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, KN, TC và PCTN tại Sở Y tế. Trong quá trình thanh tra Đoàn Hương Khê đã thu vào TK tạm giữ 954,873 triệu đồng.

- Đoàn thanh tra cấp đất TĐC, nghĩa trang tại dự án Formosa, Kỳ Anh (nhiệm vụ đột xuất UBND tỉnh giao), đang tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra.

- Phối hợp tham gia Tổ công tác Liên ngành kiểm tra, rà soát việc thực hiện Kết luận thanh tra của UBND tỉnh tại công ty Cổ phần Nông Lâm sản Hà Tĩnh. Tham mưu Báo cáo kết quả kiểm tra việc cắt điện của UBND huyện Kỳ Anh đối với 05 doanh nghiệp tại huyện Kỳ Anh.

- Công tác QLNN theo địa bàn đã được thực hiện, phân công cụ thể nhiệm vụ theo dõi địa bàn, bước đầu có chuyển biến. Đầu năm đã tham mưu cho lãnh đạo làm việc với 08 địa phương, sở ngành (Can Lộc, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương), sau làm việc đã tham mưu ra thông báo kết quả làm việc tại các đơn vị.

- Phối hợp với Phòng NV1, NV4 thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, KN, TC và PCTN tại Sở Yế. 

- Về công tác xây dựng Đảng: Chi bộ chú trọng làm tốt công tác Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. (phối hợp với Chi đoàn thanh niên bồi dưỡng để giới thiệu cho Đảng ủy 01 quần chúng vào diện nhân sự phát triển đảng).

 Có thể nói Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm Chi bộ phòng NV2-3 đã thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu cho Đảng bộ, Lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh. Chi bộ đã động viên các đảng viên, CBCC tham gia đầy đủ, hưởng ứng tích cực các chủ trương, phong trào của các tổ chức đoàn thể cấp trên phát động. Nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên nhìn chung an tâm phấn khởi với nhiệm vụ được phân công. Chi bộ đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; làm tốt công tác quản lý cán bộ, đặc biệt đẩy mạnh kỷ luật kỷ cương, tăng cường trách nhiệm trong công việc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


 

Nguồn tin: thanhtrahatinh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn