Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Y tế

Thứ hai - 22/06/2015 23:23
Chiều 9/6, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệu- Trưởng ban Pháp chế làm Trưởng đoàn giám sát chuyên đề đã có buổi làm việc với Sở Y tế về công tác tổ chức, biên chế công chức, viên chức; tình hình thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ về quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và kết quả thực hiện Nghị quyết 26/NQ – HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về sắp xếp kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án.


Đồng chí Nguyễn Trọng Nhiễu – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đặt vấn đề tại buổi làm việc

Về tổ chức bộ máy, Sở Y tế hiện có 2 Chi cục và 28 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Thời gian qua, công tác tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ngành thực hiện đúng theo Nghị định 24 của Chính Phủ, Nghị định 29 và các văn bản khác có liên quan. Sở đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng và tiến hành thẩm định Đề án vị trí việc làm nhằm bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý, hiệu quả trên cơ sở trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo hiệu quả công việc, không bố trí cán bộ sai ngạch, không đúng khả năng chuyên môn. Hàng năm Sở rà soát, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhằm rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, khắc phục tình trạng cán bộ giữ một nhiệm vụ quá lâu để nâng cao chất lượng công việc. Được sự hướng dẫn kịp thời của UBND tỉnh và các Sở ban ngành, công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy của Sở đã hoàn thành kế hoạch trước thời gian quy định.

Triển khai Nghị quyết 26/NQ-HĐND, ngành y tế đã giải thể Trung tâm tư vấn dịch vụ Dân số - KHHGĐ, chuyển chức năng, nhiệm vụ của trung tâm về Trung tâm CSSK sinh sản tỉnh và Trung tâm Dân số - KHHGĐ cấp huyện thực hiện. Chuyển giao 12 trung tâm dân số - KHHGĐ thuộc Sở Y tế về UBND huyện quản lý với 70 biên chế; chuyển giao 262 trạm y tế xã về UBND huyện quản lý với 1.420 biên chế; chuyển giao 12 trung tâm y tế dự phòng cấp huyện về UBND cấp huyện quản lý với 355 biên chế…Từ 2012 đến 2014, ngành y tế đã thực hiện chuyển đổi 101 vị trí công tác. Tuy nhiên, việc chuyển đổi còn gặp rất nhiều khó khăn do đặc thù ngành y tế đòi hỏi tính chuyên môn sâu, một số vị trí đã thạo việc, nếu chuyển đổi phải mất thời gian học việc mới đáp ứng được yêu cầu.

Tại buổi làm việc, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế cũng đã có nhiều ý kiến xung quanh những tồn tại, bất cập trong thực hiện cơ chế, chính sách.và đề xuất các giải pháp tháo gỡ để ngành y tế thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.Phát biểu ý kiến của các đơn vị trực thuộc

Tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát HĐND tỉnh, Bác sỹ Lê Ngọc Châu- Giám đốc Sở Y tế cảm ơn các thành viên trong Đoàn giám sát đã giải đáp các ý kiến của Sở Y tế về những vướng mắc trong công tác tổ chức bộ máy. Đồng chí khẳng định trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ thực hiện đúng những hướng dẫn của Đoàn giám sát để nâng cao công tác quản lý, ổn định bộ máy biên chế phục vụ tốt nhất cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, tổng hợp trình HĐND tỉnh và các ngành chức năng có phương án điều chỉnh hợp lý. đồng thời lưu ý trong thời gian tới cần tập trung thực hiện ổn định biên chế; rà soát nhiệm vụ, các phòng ban chuyên môn; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện giảm biên chế; gắn thực hiên đề án vị trí việc làm với việc tinh giản biên chế theo hướng cán bộ, công chức kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ hơn. 
Đoàn Loan - Sở Y tế Hà Tĩnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn