Các đơn vị cơ sở tổ chức Tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thứ năm - 23/02/2017 16:03
Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về Tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Tổng kết), với yêu cầu đặc biệt của đợt Tổng kết này và để đảm bảo chất lượng việc tổ chức Tổng kết từ cơ sở, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Công văn để chỉ đạo thống nhất về cách thức tổ chức, điều hành hội nghị tổng kết, nội dung báo cáo, thời gian hoàn thành… Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tổ chức Hội nghị cốt cán quán triệt các cấp uỷ cơ sở tập trung cho việc Tổng kết và thành lập 6 tổ chỉ đạo các đơn vị; đồng thời chọn mỗi Khối 02 đơn vị Tổng kết trước để rút kinh nghiệm. Với sự chỉ đạo quyết liệt và khẩn trương của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, các đơn vị cơ sở đã tập trung tổ chức Tổng kết cơ bản đảm bảo nội dung, chất lượng và kế hoạch đề ra. Sau đây là phản ánh một số kết quả hội nghị tổng kết của các đơn vị

Đồng chí Trần Thế Dũng- TUV, Bí thư Đảng uỷ Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Tổng kết

 
* Ngày 17/2 Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là một trong những đơn vị được Tỉnh ủy chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị.
Bác sĩ Lê Ngọc Châu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các Nghị quyết của HĐND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, các cơ chế chính sách đối với công tác y tế, Đảng bộ Sở Y tế đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết sâu rộng trong toàn đảng bộ và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đối với đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đảng ủy đã tham mưu lãnh đạo ngành trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch về công tác y tế… và triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy sự nghiệp y tế phát triển toàn diện. Công tác tổ chức, cán bộ được ngành, đảng bộ đặc biệt quan tâm. Thực hiện rà soát, xây dựng quy hoạch, kiện toàn tổ chức bộ máy; nêu cao vai trò cấp ủy, người đứng đầu và vai trò trách nhiệm đảng viên…
Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành vẫn gặp một số khó khăn như: công tác đảng, chính quyền, đoàn thể ở các đơn vị y tế còn nhiều đầu mối khác nhau, do đó gây khó khăn trong việc chỉ đạo điều hành. Việc ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; sự chỉ đạo chồng chéo của cấp ủy, chính quyền cấp trên đối với cấp dưới trong cùng nội dung gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện ở cấp dưới. Tổ chức, bộ máy ngành trong thời gian qua có nhiều biến động về tách nhập, phân cấp quản lý không ổn định phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của các đơn vị, tư tưởng của cán bộ, y tế…
Đồng chí Lê Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của tỉnh, ngành; khó khăn, bất cập trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn, sắp xếp bộ máy...
Thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, phát huy vai trò của người đứng đầu… Hoàn thiện Đề án kiện toàn, sắp xếp bộ máy của ngành theo Thông tư 51 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh để phê duyệt, đồng thời chỉ đạo các chi bộ xây dựng chức năng nhiệm vụ của đơn vị, các khoa phòng sau khi sáp nhập; điều chuyển hợp lý cán bộ, viên chức; nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế.
        * Sáng ngày 17/2, Ban thường vụ Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, BCH Đảng bộ, BTV Tỉnh đoàn luôn coi trọng và quan tâm thực hiện đổi mới tổ chức, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
Đảng bộ đã chủ động xác định mục tiêu, định hướng phát triển nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn, từ đó triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt nhiều kết quả toàn diện được Trung ương Đoàn, cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Tổ chức bộ máy được xây dựng đảm bảo tinh gọn. Đội ngũ cán bộ được trẻ hóa; chú trọng nâng cao trình độ, năng lực; có tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Hội nghị cũng làm rõ những tồn tại, hạn chế quanh việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị như: một số tổ chức cơ sở Đoàn còn bị động, lúng túng trong triển khai Nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; tỷ lệ cán bộ Đoàn vượt tuổi quy định chưa được luân chuyển công tác khá lớn; đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ còn hình thức… Về xây dựng tổ chức bộ máy, một số bộ phận trong các đơn vị cấp II chưa hợp lý; chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều.

 Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn- Bí thư Đảng uỷ, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu
Để triển khai nhiệm vụ có hiệu quả trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa X) về “đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”; Kết luận 64; tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chấ lượng sinh hoạt Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết trong Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng.
Thực hiện đổi mới mạnh mẽ quản lý và sử dụng biên chế; không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ theo hướng “động” và “mở”; chủ động phát hiện nguồn cán bộ trẻ có triển vọng từ nhiều kênh thông tin; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo cơ cấu hợp lý, sát với nhu cầu sử dụng; thực hiện luân chuyển cán bộ đảm bảo yêu cầu đào tạo, rèn luyện chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận.
     * Chiều 21/2, Sở LĐ-TB&XH, Sở VHTT&DL, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Những năm qua, Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH đã phát huy vai trò của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; thực hiện tốt chính sách cho người có công, dạy nghề, việc làm và chính sách xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng cán bộ tham mưu, phục vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có những định hướng trong chỉ đạo, lãnh đạo.
 

Đồng chí Nguyễn Trí Lạc - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc sở phát biểu

 
Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được BCH Đảng ủy, lãnh đạo Sở quan tâm, cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác, chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tổng kết thực hiện để kịp thời có những chủ trương, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ.
Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, lao động tường bước đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ, số lượng đảng viên trẻ được kết nạp hàng năm đảm bảo chất lượng, Đề án vị trí việc làm, Đề án về chức năng nhiệm vụ, bổ sung quy hoạch cán bộ...được rà soát thực hiện nhiều năm.
Bên cạnh kết quả đạt được, song việc đổi mới phương thức lãnh đạo ở Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH có lúc vẫn thiếu kịp thời, còn chung chung; việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chưa sát với thực tiễn; việc sơ kết tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết còn nặng tính hình thức, hội nghị hóa, chưa rút ra được bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành...
 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo 
Để có hướng khắc phục trong thời gian tới, tại hội nghị các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị một số nội dung lên cấp trên nhằm nâng cao hiệu quả của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
             * Cũng trong chiều 21/2, Đảng uỷ Sở VHTT&DL Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết dự thảo báo cáo đã thể hiện đầy đủ quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện các NQ của BCH TW Đảng về việc xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Phần kết quả thực hiện, dự thảo báo cáo đã đi sâu vào phân tích, đánh giá cụ thể các ưu điểm điểm và hạn chế về kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả củag ngành.
Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế cũng như đề xuất nhiều giải pháp cho quá trình thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng việc xây dựng hệ thống chính trị của ngành.
        * Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tổ chức hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLD tỉnh  phát biểu tại hội nghị

LĐLĐ tỉnh hiện quản lý, chỉ đạo hoạt động 3 đơn vị trực thuộc, 22 công đoàn cấp trên trực tiêp cơ sở, 1.652 công đoàn cơ sở, với 72. 250 đoàn viên; tổng số cán bộ chuyên trách công đoàn toàn tỉnh là 102 đồng chí.
Đảng ủy LĐLĐ tỉnh có 5 chi bộ với 61 đảng viên, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh.
Trong những năm qua, Đảng đoàn, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh đã thực hiện một cách nghiêm túc, sáng tạo và có nhiều đổi mới trên các lĩnh vự hoạt động; việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch của hệ thống công đoàn toàn tỉnh. Trong quá trình hoạt động, phuơng thức tổ chức và cơ chế hoạt động được đổi mới mạnh mẽ nên việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của người lao động được thực hiện tốt.
Nhờ đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ nên dù số lượng biên chế ít hơn 10 người so với chỉ tiêu biên chế được giao (102/112), khối lượng công việc tăng thêm nhưng hoạt động tại công đoàn các cấp vẫn được đảm bảo; trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ công đoàn được nâng cao.
LĐLĐ tỉnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, được đánh giá là đơn vị tốp đầu khu vực Bắc Trung bộ; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại khá trở lên.

Đồng chí Dương Xuân Hòa - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn vướng mắc và đưa ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.
Đại biểu cho rằng, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát; xây dựng cơ chế để công đoàn tự chủ trong công tác sắp xếp cán bộ; cần có chính sách, cơ chế linh hoạt để tổ chức công đoàn hoạt động trong điều kiện tình hình mới.
Một số ý kiến kiến nghị liên quan đến việc sắp xếp lại đối với những công đoàn ngành dưới 2.000 đoàn viên, bất cập trong tổ chức của các công đoàn ngành giáo dục huyện; công tác phát triển Đảng, thành lập công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài phải được quan tâm hơn nữa.
(Ban biên tập Website Đảng uỷ Khối tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả Hội nghị tổng kết từ các đơn vị còn lại)

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối

Nguồn tin: Tổng hợp từ Báo Hà Tĩnh và các cộng tác viên cơ sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn