Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Thứ hai - 14/08/2017 11:46
Sáng ngày 10/8/2017, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng các tháng cuối năm 2017. Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Sở cùng toàn thể đảng viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự hội nghị.


 
Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Báo cáo viên cấp tỉnh- đại diện cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


Qua hội nghị, các đảng viên đã nắm được nội dung 3 nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đó là: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Ba nghị quyết về kinh tế lần này với các quan điểm chỉ đạo chủ yếu là: Xây dựng và hoàn hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, xác định việc nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường; Tiếp tục đổi mới cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, xác định trong kinh tế nhà nước, thì doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò then chốt; Xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo điều kiện thuận lợi đề phát triển kinh tế tư nhân đúng định hướng.Với các quan điểm chỉ đạo như vậy, 3 nghị quyết này nhằm mục tiêu: Tiếp tục hoàn thiện các thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo tiền đề vững chắc xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Thập, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và  Du lịch nhấn mạnh một lần nữa tầm quan trọng của 3 Nghị quyết đồng thời đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của toàn thể đảng viên trong toàn Sở. Đồng chí yêu cầu từng chi bộ và đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình công tác của đơn vị mình. Trên cơ sở đó, các Chi bộ phải xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Cũng tại hội nghị này, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai công tác Đảng 6 tháng cuối năm. Trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18; Nghị quyết 33 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động chuyên môn, sự nghiệp. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Đặc biệt, Ngành cần tập trung hoàn thiện, tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy hoạch, đề án lớn…Tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng cho đảng viên bằng nhiều hình thức. Lập kế hoạch, thời gian cụ thể cho các hoạt động của tổ chức đảng nhằm đảm bảo việc thực thi các nhiệm vụ trọng tâm.


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Nga - Sở Văn hóa, TT và DL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn