Đánh giá kết quả bước đầu tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020

Thứ hai - 18/09/2017 08:35
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 32-KH/ĐUK, ngày 24/7/2017 về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2017- 2020; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách Khối tập trung chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đại hội đối với các đơn vị được phân công.
Các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc, chọn chi bộ để tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm. Đến nay, đã có 19/39 đảng bộ tổ chức đại hội chi bộ điểm và đại hội các chi bộ trực thuộc; các đảng bộ mời đại diện Đảng ủy Khối tới dự và chỉ đạo đại hội chi bộ điểm. Sau đại hội điểm, các đảng bộ triển khai đại hội các chi bộ còn lại, phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tới dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội chi bộ I Văn phòng, Đảng bộ Sở Xây dựng
Qua theo dõi, chỉ đạo đại hội điểm các chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở, rút ra một số kết quả sau: cấp ủy cơ sở đã bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội các chi bộ. Công tác chuẩn bị gồm: các báo cáo, đề án nhân sự, chương trình đại hội, kịch bản điều hành, cơ sở vật chất, được cấp ủy thực hiện khá nghiêm túc. Hầu hết các văn kiện trình đại hội được đầu tư khá kỹ về nội dung. Đề án nhân sự trình đại hội được xây dựng đúng quy trình, bảo đảm yêu cầu số lượng, chất lượng theo quy định và được cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được các cấp ủy quan tâm, tạo không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết. Nhìn chung đoàn chủ tịch đại hội nắm vững Quy chế bầu cử trong Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, điều hành đại hội theo đúng nội quy, quy chế làm việc của đại hội, linh hoạt trong điều hành; đảng viên dự đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội. Công tác bầu cử tại đại hội đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, quy trình, hướng dẫn của cấp trên, bầu cử cấp ủy đảm bảo số dư theo quy định. Do làm tốt công tác nhân sự trước đại hội, nên hầu hết các chi bộ chỉ bầu một lần là đủ số lượng và đúng dự kiến nhân sự theo cơ cấu do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị. Nhân sự cấp ủy khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, tính kế thừa theo quy định.

Đại hội Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ bộ phận Chi cục Quản lý thị trường
Bên cạnh những ưu điểm, đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội của một số chi bộ còn dài, thiếu tính khái quát, bố cục chưa hợp lý; việc xác định một số giải pháp còn chung chung, chưa sát với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và thiếu các giải pháp mang tính đột phá; nội dung về công tác xây dựng Đảng chưa sâu. Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy còn mang tính liệt kê theo báo cáo chính trị, chưa thể hiện rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Ý kiến tham luận tại đại hội chưa nhiều, một số ý kiến tham luận còn nặng về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua, ít tham gia về các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, ý kiến thảo luận về công tác xây dựng Đảng chưa nhiều, chủ yếu góp ý về nhiệm vụ chuyên môn. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội một số đơn vị còn hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Trí Lạc, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc
Để đại hội các chi bộ trực thuộc hoàn thành đúng kế hoạch đề ra (trong tháng 9/2017), đạt yêu cầu về chất lượng, cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội; phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí trong cấp ủy, ủy viên ban thường vụ thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi sâu sát kịp thời. Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở phải thường xuyên báo cáo cấp ủy cấp trên, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội.
Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; quán triệt đầy đủ, sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của đại hội, tạo không khí sôi nổi, dân chủ trong Đảng và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên.
Ba là, việc chuẩn bị nhân sự đại hội phải bảo đảm quy trình chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, đảm bảo tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ trong cấp ủy.
Bốn là, công tác tổ chức đại hội phải thực sự chu đáo, bám sát các quy định, hướng dẫn của cấp trên; cần xây dựng kịch bản điều hành đại hội cụ thể, khoa học. Đoàn chủ tịch đại hội nghiên cứu kỹ, nắm vững quy trình, bám sát kịch bản điều hành, đồng thời linh hoạt, sáng tạo trong quá trình điều hành đại hội, cân đối thời gian hợp lý đối với từng nội dung, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp cho từng thành viên trong đoàn chủ tịch đại hội. Nắm vững và thực hiện công tác bầu cử theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng.
Năm là, cùng với công việc chuẩn bị và tổ chức đại hội, các cấp ủy phải lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Tăng cường nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hương - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn