Giao ban Khối Công nghiệp – Dịch vụ

Thứ bảy - 10/08/2019 14:03
Chiều ngày 09/8/2019, Khối Công nghiệp – Dịch vụ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị.
Khối Công nghiệp - Dịch vụ, có 14 đơn vị, với 5.007 người lao động tham gia bảo hiểm xã hôi; có 14 tổ chức cơ sở đảng (11 đảng bộ, 03 chi bộ cơ sở) với 1.884 đảng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các tập đoàn, tổng công ty đã từng bước khắc phục những khó khăn, kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019, tích cực phát động các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo, phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019 theo quy định. Kết quả, doanh thu đạt 3.860,025 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 350 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 7,8 triệu đồng; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh…
Công tác xây dựng Đảng, cơ bản các đơn vị trong khối quan tâm, tổ chức quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghiêm túc; chú trọng thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, …
 
Toàn cảnh hội nghị giao ban
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản, xuất kinh doanh còn còn gặp nhiều khó khăn; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số đơn vị có mặt hạn chế; các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra; việc tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có đơn vị còn chậm so với kế hoạch; một số chi bộ sinh hoạt định kỳ, chuyên đề chưa đảm bảo quy định; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên còn ít…
 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; bàn các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và tăng cường công tác xây dựng đảng trong thời gian tới; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung với các cấp, các ngành, Đảng ủy Khối nhằm tạo điều kiện giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức giao ban của Khối Công nghiệp - Dịch vụ; trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị trong khối luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước. Các tổ chức cơ sở đảng trong khối quan tâm công tác triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trong khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục cơ cấu lại các doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII; đổi mới quản trị doanh nghiệp; nâng cao chất lượng lao động trong doanh nghiệp; tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tiếp tục quan tâm, động viên người lao động tích cực thi đua sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời theo dõi, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động tại các đơn vị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giới thiệu quần chúng ưu tú bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới; tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

Tác giả bài viết: Phan Xuân Bính - Ban Tổ chức Đảng ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn