Khối Nội chính tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Thứ hai - 07/08/2017 10:19
Sáng ngày 04/8, Khối Nội chính tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong khối.


 
Hội nghị được đồng chí Trần Thế Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phổ biến, quán triệt 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”…


Đ/c Trần Thế Dũng - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt nội dung các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

 
Đồng chí Trần Thế Dũng nêu rõ: Đây là các nghị quyết quan trọng về kinh tế. Việc ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời giúp doanh nghiệp nhà nước và tư nhân hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng...

Sau Hội nghị đồng chí Trần Thế Dũng yêu cầu các cấp ủy đảng, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã chỉ rõ trong các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị để thực hiện có hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết của Đảng.


 

Tác giả bài viết: Hương huyền - BTG Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn